Video poruka

Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je Srbe sa Kosova da preregistruju svoja vozila do 30. septembra. U video poruci na srpskom jeziku, onjavljenoj na Facebooku on je poručio Srbima da to mogu da urade u Centru za registraciju vozila u Prištini, kao i u 33 opštinska centra.

"Od 1. avgusta do 30. septembra ove godine, ovde i u još 33 opštinska registraciona centra biće organizovan proces registracije vozila, a time i prelazak sa nelegalnih tablica na važeće na osnovu zakona Republike Kosovo sa oznakama RKS", rekao je Kurti.
Kurti je rekao da na ovaj način vlada garantuje vladavinu prava, nad  politikom i interesima pojedinaca, kao i da je tako nešto u interesu svakog građanina Kosova.

"U cilju što lakšeg postupka, vozila koja se registruju neće biti predmet carine, jer bi ona na samo jednom vozilu bila oko 5.000 eura samo za jednu vozilo. Takođe, prilikom prve registracije neće biti potrebna tehnička kontrola, a opštine mogu odlučiti da ne traže plaćanje 10 eura za takse", rekao je Kurti.

On je dodao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova  doneti administrativno uputstvo koje će detaljno regulisati svaki korak u vezi sa registracijom, kako bi se postupak olakšao.

"Birokratske procedure neće biti prepreka registraciji. Proces registracije automobila u RKS je od velikog značaja i  kao takav je u interesu svih. Automobile ćete registrovati po lakim procedurama po pravilima i zakonu u svojstvu savesnih građana dok će vlada uspostaviti jednakost svih kojem težimo u svakom segmentu", rekao je on.

Izvor: Kosovo Online