Posebno iz osjetljivih grupa

Djeca na Kosovu i dalje su diskriminisana uprkos zakonu koji obezbjeđuje njihovu zaštitu.

Uprkos činjenici da se na Kosovu posljednjih godina primjenjuje zakon o zaštiti djece, jedan broj njih se i dalje suočava sa diskriminacijom. Bukureza Surduli iz Koalicije nevladinih organizacija za zaštitu djece na Kosovu rekla je da se na Kosovu djeca suočavaju sa različitim oblicima diskriminacije, posebno ona iz osjetljivih grupa.

„Nažalost na Kosovu su djeca i dalje na različite načine diskriminisana, posebno ona koja dolaze iz osetljivih grupa. Ova situacija je i dalje ista iako na Kosovu djeca imaju zakon o dječijoj zaštiti koji je stupio na snagu posljednjih godina“, rekla je Surduli.

"Djeca koja su tokom života doživjela diskriminaciju suočavala su se sa poteškoćama u vezi sa poremećajem društvenog ponašanja", rekao je klinički psiholog Visar Sadiku za Radio Kosovo.

„Djeca koja se suočavaju sa diskriminacijom vjerovatno će se u životu suočiti sa poteškoćama koje su povezane sa aspektom socijalne anksioznosti“, rekao je Sadiku.

Između ostalog, Sadiku je rekao da su djeca koja budu diskriminisana u budućnosti izložena riziku da budu žrtve maltretiranja i da se kao rezultat toga suočavaju sa poteškoćama u postizanju svojih ciljeva za svoju budućnost.

„Djeca koja su diskriminisana takođe imaju veće šanse da budu žrtve maltretiranja. Gdje u budućnosti mogu imati poteškoća da ostvare aspiracije povezane sa njihovim razvojem obrazovnog i akademskog obrazovanja. Oni takođe mogu imati poteškoća da ostvare ciljeve koje su planirali za svoje živote“, rekao je Sadiku.

U međuvremenu, portparolka Ministarstva prosvete Iliriana Pila je u odgovoru za Radio Kosova rekla da je ministarstvo izradilo politike kako ne bi bilo diskriminacije dece u obrazovanju.

„Ministarstvo prosvete je donelo niz sveobuhvatnih politika kako se učenici iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, ali ne samo oni, ne osjećaju diskriminisanim. Pružili smo priliku svoj djeci da napreduju u obrazovanju“, rekla je Pila.

Inače, slike sa „Abetare festivala“ u gradu Peći gdje je grupa učenika romske zajednice izostavljena tokom ovog praznika izazvala su brojne reakcije.

Psiholozi takođe procenjuju da se djeca koja tokom života doživljavaju diskriminaciju suočavaju sa anksioznošću i rizikom da budu maltretirana i kao rezultat toga imaju poteškoća u postizanju svojih ciljeva za budućnost.

Izvor: Radio Kosovo