Sud u Prištini

U Posebnom odjeljenju Osnovnog suda u Prištini sudija Vesel Ismaili izrekao je danas oslobađajuću presudu Ikbali Berisha-Huduti koja je bila osumnjičena za podsticanje na terorizam, prenosi Reporteri.

Prema navodima presude, Berisha-Huduti je oslobođena optužbi jer nije dokazano da je počinila krivično djelo za koje se teretila.

Sudija Ismajlji je rekao da je ova odluka donijeta nakon razmatranja i analize svih dokaza jednog po jednog, jednoglasno u skladu sa članovima 157. stav 2. 359. stav 1. i 2. i članom 364. stav 1. tačka 1.3. ZKRK.

Protiv ove presude nezadovoljne stranke imaju pravo da ulože žalbu u zakonskom roku od 15 dana od momenta njenog prihvatanja u pisanoj formi i sa proširenim obrazloženjem.