Lokalni izbori na Kosovu

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) potvrdila je danas kandidature za gradonačelnike i odbornike skupština opština za 48 političkih subjekata i odbila dva zahtjeva.

Time je započet proces sertifikacije političkih subjekata i njihovih kandidata za učešće na lokalnim izborima 17. oktobra 2021. godine.

Potvrđene su kandidature za 18 političkih stranaka, jednu koaliciju, 17 građanskih inicijativa i 12 nezavisnih kandidata, dok su odbijene dve kandidature dva nezavisna kandidata za odbornike.

Na spisku političkih subjekata koje je overila CIK još uvek nema parlamentarnih političkih subjekata i to se očekuje na sljedećim sastancima.

Sertifikacija kandidata i drugih političkih subjekata nastaviće se na narednim sastancima CIK-a.