Centralna izborna komisija

Prihvaćeno je 15.577 zahtjeva za registraciju birača van Kosova, dok je odbijeno 3.259 jer nisu ispunjavali kriterijume predviđene zakonom.

”Tokom perioda za registraciju birača van Kosova, od 10. jula do 18. avgusta, Centralna izborna komisija primila je 18.836 zahtjeva za registraciju. Nakon što ih je pregledala služba za glasanje CIK-a, odobreno je 15.577 prijava, dok je 3.259 odbijeno jer nisu ispunile zakonske kriterijume", izjavio je za Ekonomiu Online potparol CIK-a Valmir Elezi.

Prema njegovim riječima, broj podnosilaca koji su uspjeli da se uspješno registruju kao birači van Kosova znatno je manji u odnosu na parlamentarne izbore 14. februara, kada je registrovano više od 102.00 birača, dok je nešto veći u odnosu na prošle izbore 2017. godine.

“Ako uporedimo podatke ovog izbornog procesa sa vanrednim parlamentarnim izborima 14. februara ili čak sa posljednjim lokalnim izborima koji su održani 2017. godine, onda možemo da vidimo da je tokom ovog izbornog procesa za lokalne izbore na jesen broj osoba koji su uspjeli da se registruju kao birači van Kosova je 15.577. Ovaj broj je veći u poređenju sa lokalnim izborima 2017. godine kada smo u to vrijeme imali oko 10.500 osoba koji su se uspješno registrovani kao birači van Kosova, ali je to znatno manji broj u poređenju sa podacima o parlamentarnim izborima 14. februara. Samo u posljednjem izbornom procesu, odnosno 14. februara 2021. godine, broj kandidata koji su uspjeli da se uspješno registruju kao birači van Kosova bio je veći od 102.000”, istakao je Elezi.

Svi podnosioci prijava koji su se uspješno registrovali kao birači van Kosova moći će da glasaju kasnije putem pošte, počev od 15. septembra. CIK mora glasačke listiće da primi najkasnije do 15. oktobra.