Djeluje loše...

Od početka rada osmog parlamenta, Skupština Kosova usvojila je samo jedan zakon, pa je ocjena predstavnika civilnog društva da rad ove insitucije u zakonodavnom smislu djeluje loše, a krivicu za to vide u Vladi Kosova zbog nedostatka zakonodavne agende, prenosi Ekonomija onlajn.

Prema riječima Alberta Krasniqija iz „Demokratija plus“, program koji je predvidjela vlada, a za ovu godinu treba da bude usvojeno u Skupštini 192 zakona, neće biti realizovan, jer je izvršna vlast obradila vrlo malo izrada zakona u zakonodavcima.

„Vlada je glavni sponzor zakona i Skupština nema kapacitet da donosi svoje zakone. U ovom slučaju došlo je do kašnjenja od strane Vlade u pripremi zakonodavnog plana i došlo je do kašnjenja u slanju nacrta zakona u Skupštinu. Vlada Kosova je imala vrlo ambiciozan program, predviđeno je da se oko 192 zakona usvoje u ovoj godini, a do sada je podnela dva nacrta zakona i međunarodni sporazum. Do sada je ovo zakonodavno tijelo odobrilo samo jedan zakon, što je loš učinak i nije poslalo 36 nacrta zakona, koji bi prema zakonodavnom dnevnom redu Vlade trebalo da budu poslati Skupštini na razmatranje do kraja juna, što ometa rad same Skupštine“, rekao je Krasniqi.

Slično mišljenje ima i Agnesa Haxhiu iz Demokratskog instituta Kosova (KDI), zadužena za praćenje rada Skupštine Kosova.

„S obzirom da je do kraja godine predviđeno da se obrade 192 zakona, mislim da je to veliki izazov postići taj cilj u kratkom vremenskom roku, uzimajući u obzir da sada imamo pauzu između dvije sesije Skupština, ali i lokalne izbore u oktobru“, kaže Haxhiu.

Zamjerka Alberta Krasniqija na novi sastav vladajuće većine u skupštini je njihov odnos prema opoziciji navodeći da vladin kabinet i premijer pokušavaju da pokažu neku vrstu superiornosti nad opozicijom.

Kao dobru stvar, Krasniqi navodi da ovaj skupštinski saziv, za razliku od prethodnih, ima potrebnu većinu za donošenje odluka.

„Barem su uspjeli da obezbjede potrebnu većinu glasova, jer je izvor problema u prošlim parlamentima bio nedostatak kvoruma. Primjetili smo da postoje redovni sastanci predsjedništva Skupštine i bolje upravljanje poslovima od strane predsjednika i predsjedništva Skupštine“, zaključio je Krasniqi.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online