Ustavni sud potvrdio

Odlukom donetom 21. maja ove godine, Ustavni sud je utvrdio da nema povrede Ustava u vezi sa odlukom Vrhovnog suda kojom je osuđeni Albert Krasniqi primoran da vrati iznos od 3.740 eura – dodjeljen kao penzija lažnom veteranu.

Ustavni sud je ovom odlukom proglasio neprihvatljivim zahtjev osuđenog da se potvrdi ustavna povreda.

Alberta Krasniqija je pećki sud osudio zbog optužnice tužilaštva u Peći koja ga je teretila za krivično djelo legalizacija lažnog sadržaja.

Tako je Krasniqija osudio Sud u Peći nakon što je podneo falsifikovana dokumenta i primio penziju za veterane OVK, nanevši štetu Ministarstvu rada i socijalnog staranja od 3.740 eura.

Krasniqi je osuđen na kaznu od 6 mjeseci zatvora, koja je, uz njegov pristanak, zamjenjena novčanom kaznom od 1.200 eura i bio je dužan da MRSS vrati iznos od 3.740 eura.

Ovu odluku je potvrdio Apelacioni sud koji je odbio žalbu odbrane kao neosnovanu.

Albert Krasniqi je podneo Vrhovnom sudu zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv presude Pećkog suda i Apelacionog suda, navodeći da su pričinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka i netačna primjena krivičnog zakonika, izvještava Kallxo.

Vrhovni sud je presudom odbio ovaj zahtjev kao neosnovan, između ostalog, rekavši da su dodatna kazna za povraćaj štete i pobijanje presude pred ovim sudom jasne i bez kontradicije.

Ali, optuženi Krasniqi je preko svog advokata poslao pitanje dodatne kazne – vraćanja sredstava dobijenih na osnovu boračkog statusa, Ustavnom sudu, tvrdeći da je ova kazna izrečena bez relevantnih dokaza, bez stručnosti o šteti.

U svojoj odluci, Ustavni sud je utvrdio da podnosilac zahtjeva, u ovom slučaju osuđeni Albert Krasniqi, nije uspio da dokaže da je odlukom Vrhovnog suda povređeno njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje zagarantovano Ustavom Kosova.

„Sud utvrđuje da podnosilac zahtjeva nije uspio da dokaže da je osporenom odlukom povređeno njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje zagarantovano članom 31. Ustava i članom 6. Evropske konvencije. Shodno tome, sud nalazi da je zahtjev podnosioca u vezi sa navodima o kršenju člana 31. Ustava i člana 6. Evropske konvencije očigledno neosnovan prema ustavnim odredbama“, navodi se u obrazloženju Ustavnog suda.

Ustavni sud u svojoj odluci navodi da postupak protiv optuženog Krasniqija održan na redovnim sudovima, nije bio nepravedan ili proizvoljan.

Izvor: Indeksonline/Kosssev