Jednoglasno

Poslanici su zatražili od Vlade Kosova i povećanje budžeta i snažniju podršku BSK-u.

Poslanici Skupštine Kosova sa 92 glasa za i nijednim protiv odobrili su Nacrt odluke vlade za slanje kontingenta Bezbjednosnih snaga Kosova u inostrane misije.

Sve parlamentarne grupe podržale su odluku o učešču Bezbjednosnih snaga Kosova u inostranim misijama.

Poslanici su zatražili od Vlade Kosova i povećanje budžeta i snažniju podršku Bezbjednosnim snagama Kosova.