Na platnom spisku

Etem Arifi je krajem novembra na svoj račun primio platu od Skupštine Kosova, uprkos tome što je u zatvoru od 29. septembra, gdje služi kaznu u trajanju od godinu dana i tri mjeseca, piše Reporteri.

Kancelarija predsjednice Skupštine potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Arifi na platnom spisku parlamenta.

Poslanika Aškalijske stranke za integraciju Apelacioni sud je 20. avgusta 2019. godine proglasio krivim za prevaru sa subvencijama.

Na osnovu sudske presude Etem Arifi i Bajram Gashi, direktor NVO "Glas Aškalija" odgovorni su za proneveru oko 26 hiljada eura.

Kosovski pravni institut, koji nadgleda rad parlamenta, kaže da je slučaj poslanika Arifija bez presedana za Skupštinu i da su na snazi kontradiktorne odluke.

"Arifi je pravno gledano još uvijek poslanik i kao takav, uprkos činjenici da je u zatvoru i da pet mjeseci nije učestvovao u radu Skupštine, i dalje prima platu iz državnog budžeta. Ustav Kosova i Poslovnik o radu Skupštine jasno definišu da poslanik gubi mandat ukoliko je osuđen za krivično djelo za koje je propisana zatvorska kazna u trajanju od jedne do tri godine", stav je Kosovskog pravnog instituta.

Ipak iz Instituta dodaju da je u slučaju Arifija tumačenje ovog člana problematično.

"U vrijeme kada je pravosnažnom presudom osuđen na kaznu zatvora avgusta 2019. godine Arifi je bio u četvrtom sazivu Skupštine, dakle ne u aktuelnom sazivu parlamenta", objašnjava Agnesa Haxhiu iz Kosovskog pravnog instituta.

Izvor: Reporteri/KosovoOnline