Ministarka pravde

Nakon zadnjih slučajeva ubistava žena i sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova, predsjednicima savjeta, zamjenikom glavnog tužioca i direktorom policije i nakon sastanka međuministarske grupe, ministarka pravde, istovremeno nacionalna koordinatorka za zaštitu od nasilja u porodici Albulena Haxhiu održala vanrednu konferenciju za novinare.

Ministarka Haxhiu je, osuđujući slučajeve nedavnih ubistava žena, rekla da institucije moraju hitno djelovati.

"Ubeđeno kažem da je ovaj fenomen naš unutrašnji neprijatelj sa velikom opasnošću. Od 1999. godine do danas 99 žena su ubili muškarci. Preko 200 prijava nasilja na dnevnom nivou policiji. Ovo je zabrinjavajuća stvar. Oštar jezik na društvenim mrežama takođe ostaje uznemirujući. Institucije pravde moraju hitno delovati, ne zanemarujući nijedan slučaj nasilja u porodici“, naglasila je Haxhiu.

Dalje, ministarka Haxhiu je rekla da je za sve one osobe koje svoju snagu izražavaju u ženskim tijelima „jedino sklonište za njih zatvor“.

„Neka ovo ima maksimalnu kaznu. Pozvati svakog tužioca, sudiju, policajca i drugo službeno lice da svoju dužnost obavlja sa najvećom odgovornošću. Angažovaću se u borbi protiv ovih pojava i potrebna nam je snaga svih da iskorenimo fenomen ubistava“, rekla je ministarka Haxhiu.