Bez prava da se brane sa slobode
Advokat Tome Gashi u intervjuu za Ekonomia Online rekao je da je malo vjerovatno da će sudija donijeti odluku da se četvorica bivših pripadnika OVK koje je Specijalni sud osumnjičio za ratne zločine brane sa slobode.
"Do sada nismo imali nijedno saslušanje na sudu. Imali smo samo zakonska saslušanja za raspravu o toku pripreme za buduće suđenje i pitanja sukoba između tužilaca i branilaca. U ovom slučaju imali smo Hashima Thaçija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasniqija i Rexhepa Selimija“, rekao je Gashi.

Dodao je da je odbrana zatražila dodatni rok i predložila 18 mjeseci, da sa svojim timovima sprovede istrage kako bi pronašli oslobađajuće dokaze.

"Ovo je izuzetno ozbiljan slučaj i štetno je to što prema tužilaštvu treba da ostanu u pritvoru.  Tužilaštvo je izjavilo da se plaši da bi moglo doći do uticaja na svjedoke, za ostalo što su pomenuli uvjeren sam da ni oni sami ne vjeruju u ono što govore", dodao je Gashi.

Naglasio je da je pretpretresni sudija izdao nalog za hapšenje svakog člana OVK i da je u trenutnoj situaciji vrlo spekulativno da će tokom određenog perioda Specijalni sud u kratkom vremenskom roku omogućiti odbranu svih okrivljenih.

"Tužilaštvo je izjavilo da u slučaju optužnice protiv Hashima Thaçja i drugih imaju 153 svedoka, tvrdeći da može biti više svjedoka starijih od 50 godina. Izjavili su da imaju 43.000 napisanih stranica koje podržavaju dokumente optužnice, ali većina njih uopšte nije prevedena na albanski jezik i za sada se ne mogu koristiti", dodao je Gashi.

Govoreći o održavanju narednog ročišta, koje će se nastaviti u decembru, Gashi je rekao da se proces protiv Hashima Thaçija i ostalih neće završiti, na svim nivoima, bez najmanje pet godina.

Prema njegovim riječima jedan od glavnih zahtjeva svih advokata je da im se preda prateći materijal koji nije preveden.

Gashi je naglasio da će se Kosovo suočavati sa Specijalnim sudom u narednih 10 godina.

"Sud, iako je štetan za našu albansku naciju, uspostavio je kosovski parlament. Sud ima sve konotacije međunarodnog suda, a postupci su predugački i proceduralni su aspekti.

Dugo vremena sud neće donositi odluku o njihovom puštanju iz pritvora, zbog rizika po svjedoke i iz tog razloga tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak predložilo da podnesu konkretne zahtjeve radi zaštite identiteta svjedoka.

Sljedeće ročište će biti sredinom decembra, a zatim će sa ovim zakonskim ročištima biti i drugih dok se stavovi o početku suđenja ne usaglase.

Poznato je da ova suđenja traju predugo i trajaće godinama.

Ne vjerujem da će se postupak protiv Hashima Thaçija i drugih završiti na svim nivoima, a da ne prođe najmanje pet godina. Suočavaćemo se sa Specijalnim sudom u narednih 10 godina", ocjenio je Gashi.