Izvještaj MCC-a

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidden predstavio je svoj plan budžeta pred Kongresom, gdje je, između ostalog, predviđena alokacija od 200 miliona dolara za Kosovo, prenosi Koha.

Izvještaj koji je objavila "Millennium Challenge Corporation" (MCC) navodi da je odobren zahtjev za dodjelu sredstava koja su uglavnom usredsređena na energetske programe.

"Tokom protekle dvije godine, MCC je sarađivao sa vladom i drugim zainteresovanim stranama na razvoju programa usmjerenog na kosovski energetski sektor. MCC i Vlada završili su studije planirane za 2020. godinu za procjenu tri predložena projekta: razvoj kosovskog sektora prirodnog gasa, uspostavljanje energetskih rezervi za uravnoteženje energetskog sistema i poboljšanje distribucije električne energije. Nakon pregleda rezultata studija, vlada je nastojala da krene napred sa razvojem gasnog sektora i uspostavljanjem energetskih rezervi s ciljem olakšavanja integracije obnovljivih izvora, ublažavanja kosovske zavisnosti od uglja i postizanja ciljeva dekarbonizacije", navodi se u izvještaju.

Između ostalog, navodi se da je MCC angažovala Bijelu kuću preko NSC tima i nastaviće da procjenjuje kompaktni program Kosova tokom razvoja, kako bi identifikovao odgovarajuće akcije koje agencija može preduzeti u cilju podrške političkim ciljevima fosilnih goriva Bidenove administracije u bliskoj budućnosti.

"Poslije parlamentarnih izbora na Kosovu u februaru 2021. godine, MCC se angažuje sa novom vladom kako bi potvrdio kontinuiranu posvećenost Kosova dvama predloženim projektima i dalji tehnički napredak u izradi programa koji će omogućiti kompaktnu finalizaciju na kraju 2021. godine", kaže se, između ostalog u izvještaju.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore