23. izdanje

U izdanju Predsjedništva Islamske zajednice Kosova, iz štampe izašao novi, 23. broj Takvima na bosankom jeziku na Kosovu.

Urednik redakcije mr. Elmir Karadži kaže da ovogodišnja publikacija uspješno nastavlja svoj put.

"Publikacija ima 264 strana. Podijeljena je u 6 cjelina, gdje se između Predgovora i Kalendarskog dijela nalazi 15 interesantnih tekstova koje, s jednom iznimkom, potpisuju domaći autori. Važno je primjetiti da među autorima imamo šest doktora nauka, i drugih visokoobrazovanih pojedinaca, što publikaciji povećava naučnu reputaciju, a Bošnjacima Kosova ponos", ističe Karadži.

Karadži napominje da tekstovi u Takvimu imaju svoju naučnu, informativnu i edukativnu dimenziju.

"Takvim doživljavamo kao jedan snažan medij koji doprinosi našem kulturnom i obrazovnom zrijenju, podizanju vjersko-nacionalne svijeti. Njime njegujemo svoju vjeru, kulturnu baštinu, tradiciju, jezik i identitet. To činimo pisanom riječju, duboko svijesni potrebe sadašnjih i budućih naraštaja za ovim sadržajima. Tekstovi koji se mogu pročitati imaju svoju naučnu, informativnu i edukativnu dimenziju. Smatramo da se ova publikacija treba naći u svakoj našoj kući", zaključuje urednik mr. Elmir Karadži.

Takvim je ove godine štampan u 2.000 primjeraka, 500 više nego prošle godine. Dostupan je na teritoriji Republike Kosova u džematima bosanskog govornog područja (Prizren, Župa, Gora, Podgor, Peć itd.), te u dijaspori na određenim lokacijama.