Ovo bi svaki vjernik trebao da zna

Jedna od stvari koju dijele skoro sve veće religije na svijetu je riječ 'amin', odnosno 'amen', u zavisnosti od religije i lokacije.

Na kraju svake molitve će jevreji, katolici, pravoslavci i muslimani reći 'amin', odnosno 'amen', a ova riječ je stara hiljadama godina.

Njeno originalno značenje dolazi od hebrejskog jezika, a znači osnažiti ili potvrditi. Aktualno značenje riječi je 'tako neka bude' ili 'nesporno'.

Inače, u Bibliji se ova riječ spominje čak 71 put, dok se u Kuranu spominje 45 puta.

U svakoj od glavnih monoteističkih vjera se 'amen' ili 'amin' koristi na kraju molitve, mada se u judaizmu može koristiti i u drugim kontekstima.