Mišljenje analitičara

Kosovo nema poseban zakon kojim bi definisao svoju nacionalnu valutu, već postoji administrativna uredba koja definiše euro kao valutu za plaćanja s tim što pravni i ekonomski stručnjaci ukazuju da je u nedostatku posebnog zakona o valuti, propis Centralne banke Kosova o uvođenju evra "pogrešan korak", piše Radio slobodna Evropa.

RSE ukazuje da Kosovo ima odrednicu iz Ustava u kojoj se navodi da kao sredstvo plaćanja treba da se koristi "jedinstvena valuta", ali da nije definisano koja i dodaje da je Centralna banka Kosova iskoristila tu odrednicu da primjeni uredbu od 1. februara kojom se navodi euro kao jedina valuta za gotovinska plaćanja na Kosovu, čime je zabranjen srpski dinar koji se koristi u opštinama sa srpskom većinom.

Na pitanje upućeno CBK i Vladi - zašto Kosovo nema zakon o valuti i da li se radi u tom pravcu, RSE odgovor nije dobio.

Pravni i ekonomski stručnjaci kažu da će u svakom slučaju Kosovu biti potreban zakon o valuti.

Euro je na Kosovu uveden tako što je nakon završetka rata 1999. godine, kada je uspostavljena administracija Misije Ujedinjenih nacija (Unmik), uredbom definisana njemačka marka kao valuta za plaćanja. Do tada, sredstvo plaćanja bio je dinar.

Oko dvije godine kasnije, odnosno u decembru 2001. godine, Unmik je administrativnom uredbom (2001/24) definisao euro kao valutu koja će se koristiti na Kosovu od 1. januara 2002. godine.

Istovremeno, 18 zemalja koje su tada bile članice Evropske unije uvelo je euro, zamjenivši svoje valutne jedinice.

Ehat Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, kaže da je administrativni nalog Unmika pravni osnov za korišćenje eura kao sredstva plaćanja na Kosovu.

Kada je to odobreno, kako kaže, postojao je "prećutni sporazum" između Unmika, međunarodnih partnera Kosova i Evropske centralne banke i nije prošao proces usvajanja kriterijuma.

"Svaka uredba Unmika ostaje na snazi dok se ne ukine posebnim zakonom", kaže Miftaraj za Radio slobodna Evropa.

Mejdi Bektashi, profesor ekonomije na Univerzitetu u Prištini, slaže se da nepostojanje posebnog zakona za kosovsku valutu ne čini upotrebu eura nelegalnom, jer za to postoji uredba Unmika.

Ali, dodaje da odsustvo zakona stvara tehničke probleme za Centralnu banku Kosova kada izdaje podzakonske akte – poput najnovije uredbe koja definiše euro kao jedinu valutu za plaćanja – a da nema zakon.

"Prvo mora da se usvoji zakon o valuti Republike Kosovo. Taj zakon mora biti sponzorisan od Centralne banke, odobren od strane Skupštine Republike Kosovo, a zatim, nakon prelaznog perioda – nekoliko mjeseci, godinu ili više godina – zakon, a ne podzakonski akt, što je u ovom slučaju propis CBK", kaže Bektashi, takođe bivši član odbora CBK-a, za Radio slobodna Evropa.

Prema Miftaraju, propis o zabrani dinara je bio nepotreban, "uzimajući u obzir pravni osnov koji proizilazi iz Uredbe Unmika za korišćenje eura kao jedine valute za plaćanje”.

Ta uredba je, kaže, mogla da se primjeni i bez uredbe CBK, što tumači kao radnju sa političkom pozadinom.

"Ako su htjeli to da sprovedu, institucije za sprovođenje zakona su to trebale da urade i bez odluke CBK. Ali govoreći vladinim zvaničnicima da sprovode uredbu Unmika zaboljelo ih je, pa su smislili ovu uredbu CBK“, kaže Miftaraj.

Premijer Kosova Albin Kurti insistira da je CBK nezavisna institucija i da kao takva donosi odluke.

Međutim, u nekim slučajevima je naglašeno da se predmetni propis ne može poništiti.

Međunarodna zajednica je zatražila da se primjena uredbe odloži, dok se srpska zajednica na Kosovu, koja godinama prima razne uplate u dinarima iz Srbije, ne prilagodi novoj praksi.

Ali, prema Kurtiju, propis ne zabranjuje plaćanja iz budžeta Srbije, već ona moraju biti samo u eurima.

Prema CBK-u, glavni razlog za ovu uredbu je finansijski integritet.

Bektashi kaže i da je Kosovo podnelo zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji te da bi ušlo u taj blok mora da ima svoju valutu definisanu zakonom jer tada ispunjava kriterijume potrebne za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim pravom EU.

Kriterijumi su: stabilnost cijena, zdrave javne finansije, stabilnost kursa i drugo.

Upravo ti kriterijumi su "preneti u tišini", kažu sagovornici RSE kada je euro uveden na Kosovu.

"Možemo da donesemo zakon sa eurom kao nacionalnom valutom, ali ćemo imati posljedice, imaćemo reakcije Evropske centralne banke, pošto se strana valuta ne može jednostrano proglasiti vašom valutom", ukazuje Bektashi.

Podsjeća da je slučaj sličan Kosovu Crna Gora, koja nije članica EU, ali koristi euro od 2002. godine.

Crna Gora je, međutim, u pregovorima za članstvo u EU.

Do sada nisu ispunjeni svi uslovi za korišćenje eura, a evropska pravila, prije svega, nalažu da država mora biti članica EU da bi koristila euro kao zvaničnu valutu.

Crna Gora se nada da će Brisel pronaći rješenje koje ne znači prestanak upotrebe eura u toj zemlji.

To pitanje je, međutim, dio poglavlja 17 pregovora, koje se bavi ekonomskom i monetarnom unijom.

Izvor: Kosovo Online/RSE