Sklonište za pse u Prizrenu

Premijer Kosova Albin Kurti je na šestom sastanku sa gradonačelnicima opština rekao da budžet opština za 2024. godinu dostiže 742 miliona eura.

Predsjednik Vlade je istakao da je budžet za ovu godinu veći za skoro 90 miliona eura u odnosu na prethodnu 2023. godinu, dok je u odnosu na prije tri godine godišnji budžet opština povećan za 195 miliona eura.

"Ukupan grant za opštine za 2024. godinu iznosi 284,7 miliona eura, što je najveći grant ikada. Opštine Uroševac i Đakovica su opštine sa najviše infrastrukturnih projekata, dok su Obilić, Skenderaj, Orahovac uvrštene u prve tri opštine koje imaju koristi od opštinskog granta za učinak koji dodjeljuje Ministarstvo administracije i lokalne samouprave“, rekao je premijer Kurti.

Kurti je naveo da će biti izgrađena četiri skloništa za pse lutalice - u Prištini, Prizrenu, Peći i Gnjilanu. 

Premijer Kosova je istakao rekao da svaka opština ove godine ima najmanje 40 odsto veći budžet nego prije tri godine.

On je zamolio gradonačelnike opština da ne doprinose dezinformisanju građana o podršci centralnog nivoa lokalnom nivou.

Takođe, Kurti je zamolio gradonačelnike opština za saradnju oko registracije stanovništva.

Ministar administracije lokalne samouprave Elbert Krasniqi naglasio je da je 15. februara otvoren poziv opštinama da izvještavaju o učinku za 2023. godinu.

"Izvještavanje je zakonska obaveza bez obzira da li se ta opština kvalifikuje za grant za učinak ili ne. Za prethodne dvije godine, ovo su opštine koje nisu izvještavale u opštinskom sistemu učinka: 2021. Skenderaj, 2022. Uroševac, Štrpce, Novo Brdo, Klokot i četiri opštine na sjeveru“, naveo je Krasniqi.

Ministar je naglasio da se razgovara o promjeni zakona i predviđanju kaznenih mjera za opštine koje se ne prijavljuju u ovom sistemu.

"Razgovaramo sa članovima resornog skupštinskog odbora da se završi izmjena zakona i da se predvide kaznene mjere za opštine koje se ne prijavljuju u sistemu“, naveo je on.

Krasniqi je takođe pozvao opštine da se prijave za program za finansiranje infrastrukturnih projekata koji je otvoren do 28. februara u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave.