Bivši sudija Ustavnog suda

Bivši sudija Ustavnog suda Kadri Kryeziu kaže da je osnivanje Zajednice srpskih opština nužno zlo koje će utrti put Kosovu u međunarodnim organizacijama, ali da je konačna odluka na Ustavnom sudu, prenosi Teve1.

Kryeziu dodaje da je nacrt ZSO koji su predložile EU i SAD u skladu sa Ustavom i zakonima o lokalnoj samoupravi i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Međutim, naglašava da konačnu odluku mora doneti Ustavni sud, uz zabrinutosti, koje su prema njegovim riječima, pozivanje na rezoluciju 1244 u preambuli statuta, kao i pozivanje stranaka na arbitražnu komisija u slučaju neslaganja između vlade i udruženja.

„Zabrinuti smo, ali će ZSO, na osnovu međunarodnih garancija, otvoriti put Kosovu da se integriše u međunarodne mehanizme, kao što su Interpol, OSCE, Savjet Evrope, UN i tako dalje... Glavni teret je na Ustavnom sudu, koji će doneti konačnu odluku. Ako se smatra da postoji neka odredba koja je u suprotnosti sa Ustavom, ZSO mora pasti. Radiće se na profesionalan i politički način, jer se radi o integraciji jedne posebne institucije na Kosovu“, kaže on.

Kryeziu kaže da će na osnovu nacrta koji je objavio bivši glavni inspektor Kosovske komore za poslovanje, ZSO imati specifičnu lokalnu vlast sa nekim nezavisnim ovlašćenjima, koja su takođe garantovana Ustavom i Ahtisaarijevim planom.

“To je specifična institucija u kojoj je nadležnost ili državna vlast opštinska vlast. Na osnovu mog uvjerenja, to se zove autonomija ili samouprava. Sve ove ideje znače da će srpska manjina upravljati sa četiri glavna resora lokalne samouprave, privredom, kulturom, obrazovanjem i urbanizmom. Smatram to posebnom moći. Ali karakter ove vlasti je specifična, posebna lokalna vlast sa nezavisnim ovlašćenjima za manjine, što je zagarantovano Ahtisaarijevim panom i našim Ustavom, zasnovanim na pozitivnim zakonima, kao što su Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o međunarodnoj samoupravi. Odnosi sa opštinama, gdje je u preambuli predviđena i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi“, naglašava Kryeziu.

On izražava zabrinutost koja je, prema njegovim riječima, upućivanje na rezoluciju 1244, na preambulu statuta, kao i pozivanje stranaka na arbitražnu komisiju u slučaju neslaganja između vlade i udruženja.

“Dileme su sa rezolucijom 1244 i arbitražnom komisijom, što se mora uraditi ako lokalna vlast ikada bude u sukobu sa centralnom vlašću. Objasnio sam da je Rezolucija 1244 proizvela dvije misije. Civilna misija koja se zove Unmik, koja ima zadatak da uspostavi državnu upravu, i vojna misija Kfor, koja je aktivna jer ima zadatak da štiti mir i teritorijalni integritet Kosova. Kako će to biti objašnjeno zavisi od onih koji su osmislili ovaj nacrt statuta da pokažu šta znači rezolucija 1244 i šta znači ova arbitražna komisija”, navodi Kryeziu.

Prema njegovim riječima, garancija evroameričkog prijedloga je da će statut ZSO ići na ocjenu Ustavnom sudu, a napominje da su na istom radili francuski, njemački, američki i albanski pravni fakulteti.

“Ovaj nacrt ima svoju glavnu osnovu u sporazumu iz 2013. To je kumulativni proizvod četiri nacrta na kojima su radili francuski, američki, njemački i albanski pravni fakulteti. Ovaj nacrt je definitivan i onda će ukazom premijera ići na Ustavni sud da donese konačnu presudu. Nijedna institucija ili mehanizam koji je stvoren na Kosovu ne sme da bude u sukobu sa Ustavom ili zakonima koji postoje na Kosovu. To je crvena linija koju treba spomenuti međunarodnom faktoru”, zaključuje Kryeziu.

Izvor: Kosovo Online/Teve1