Podrška ekonomiji

Doznake od dijaspore Kosova, uglavnom iz Njemačke, i dalje su glavni izvor podrške za mnoge porodice.

Samo do kraja jula 2023. godine dostigli su vrijednost od oko 754 miliona eura, što predstavlja povećanje od 12% u odnosu na isti period 2022. godine, gdje su samo u mjesecu julu iznosili 118,8 miliona eura.

„Doznake uglavnom dolaze iz zemalja EU, oko 70% ukupnih doznaka, od kojih prednjači Njemačka sa 38,1%, a slijede Švicarska sa 17,6% i SAD sa oko 7,5%.

Prema preliminarnim procjenama, doznake za mjesec avgust bile su oko 142,2 miliona eura. Najveći tokovi tokom ovog mjeseca bili su kroz IFJB 42%, ostali kanali 40%, dok su preko banaka 19%”, navodi se u izvještaju CBK.