Jedini put

Predsjednik Poslaničke grupe AAK Besnik Tahiri boravi u Parizu gdje je učestvovao na sastanku Komiteta Savjeta Evrope za jednake mogućnosti i nediskriminaciju.

Tahiri je na Facebooku saopštio da je za izvestioca Komisije Komiteta Savjeta Evrope izabrana Beatrice Fresko Rolfo iz Monaka.

Tokom sastanka, Tahiri je naveo da Kosovo ima veoma napredan Ustav za ljudska prava.

„Tokom mog boravka u Parizu, naglasio sam da Kosovo ima veoma napredan Ustav za ljudska prava, kao i da političko opredjeljenje u Skupštini Kosova da se pridruži Savjetu prevazilazi unutrašnje političke agende“, dodao je Tahiri.

Tahiri je poručio da je članstvo u NATO, EU i drugim međunarodnim mehanizmima jednosmjerna ulica za Kosovo.

"U razgovorima sa poslanicima zemalja članica EU, poručio sam da je put ka evroatlantskim integracijama u NATO, EU i institucije kao što je Savjet Evrope jednosmjerna ulica za Kosovo“, zaključio je Tahiri.

Izvor: Kosovo Online