Uputstvo za izbore na sjeveru

Ministarstvo administracije lokalne samouprave završilo je izradu administrativnog uputstva za peticiju za smjenu predsjednika četiri opštine na sjeveru, saopštio je ministar Elbert Krasniqi.

Prema uputstvu koje je objavio Krasniqi, čitava procedura mogla bi da se razvuče i na duže od tri mjeseca.

Najprije najmanje troje građana sa pravom glasa u određenoj opštini treba da pokrenu inicijativu za peticiju za smjenu gradonačelnika te opštine. Prije početka prikupljanja potpisa, oni o inicijativi treba da obavjeste predsjednika skupštine opštine, koji o tome obavještava resorno ministarstvo i Centralnu izbornu komisiju. 

Predsjednik skupštine opštine ima rok od pet dana da razmotri zahtjev o peticiji i registruje inicijatorsku grupu kao ovlašćeno lice. Ako to ne učini u ovom roku, inicijatorska grupa za peticiju može da se obrati CIK i da traži registraciju.

Najkasnije pet dana od registracije, predsjednik skupštine opštine mora da zatraži od CIK ažurirani spisak birača i da dostavi inicijativnoj grupi za peticiju potrebnu dokumentaciju.

Grupa za peticiju ima rok od 30 dana od prijema dokumentacije da prikupi potreban broj potpisa. Ovaj rok se može pomjeriti za dodatnih 15 dana.

Prikupljeni potpisi se dostavljaju predsjedniku skupštine opštine i CIK, koji verifikuje listu potpisa. Ukoliko je peticiju podržalo najmanje 20 odsto birača, CIK organizuje glasanje za smjenu gradonačelnika, po proceduri u skladu sa zakonima o opštim i lokalnim izborima. Glasanje za razrješenje gradonačelnika u tom slučaju organizuje se najkasnije u roku od 45 dana. 

Da bi bili smjenjeni, za to mora da glasa 50 plus jedan odsto upisanih birača u opštini.

Ako potreban broj birača ne podrži razrješenje, nova inicijativa za smjenu gradonačelnika ne može da se pokrene prije isteka roka od 12 mjeseci.

Kako je naveo Krasniqi na Facebooku, svrha uputstva je da se utvrdi postupak pokretanja, organizovanja i podnošenja građanske inicijative za razrješenje predsjednika opštine, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

"Domaće i međunarodne institucije bile su dio diskusija, radnih i stručnih konsultacija, kao i radne grupe. U vezi sa tim pitanjem, s obzirom da je prvi put da se njime bavi normativna regulativa, bilo je dosta komentara i sugestija. Svi oni su adresirani i najsadržajniji dio je adresiran", naveo je Krasniqi.

Dodaje da uputstvo daje mogućnost praktične realizacije zakonom zajemčenog prava lokalnoj samoupravi.

Tim pravom, kako navodi, obezbjeđuje se ostvarivanje volje građana u odnosu na načelnika opštine, kojeg sami građani neposredno biraju.