Poboljšanje efikasnosti

U cilju smanjenje utaje poreza i poboljšanje efikasnosti poreskog sistema, Poreska uprava Kosova pokrenula je projekat "Bogati ljudi", koji za cilj ima identifikaciju bogatih lica, koristeći bazu podataka u vidu platforme koja omogućava povezivanje sa vladinim, nevladinim i finansijskim institucijama.

Kako se navodi u saopštenju Poreske uprave, projekat ima za cilj da se osigura da „bogata lica“ na adekvatan i pravičan način doprinose finansijama Kosova.

U prvu kategoriju spadaju lica sa imovinom od jednog do pet miliona eura. Druga kategorija su oni koji posjeduju od pet do 10 miliona eura. U treću grupu spadaju lica koja posjeduju imovinu od 10 do 20 miliona eura, a u četvrtu, osobe čije bogatstvo premašuje iznos od 20 miliona eura.

„Ovaj projekat ima za cilj smanjenje utaje poreza i poboljšanje efikasnosti poreskog sistema za bogate. Ovaj projekat će doneti transparentnost, pravdu i istovremeno stvoriti stabilniju bazu resursa za ulaganje u ključne sektore ekonomskog i društvenog razvoja zemlje“, navodi se u saopštenju Poreske uprave Kosova.

Projekat će, kako navode, obezbjediti da svi građani Kosova budu tretirani jednako pred zakonom.

Izvor: Kosovo Online