Primjena na niskom nivou

Odbor za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu održao je javnu raspravu o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti potrošača. Konstatovano je da je zakon na snazi u skladu sa odredbama Evropske Unije. Stručnjaci navode da je Zakon dobar, ali da je primena nezadovoljavajuća.

Prijedloge o izmeni i dopuni Zakona o potrošačima predlagale su i institucije i nevladine organizacije. Predložene su tehničke investicije i suštinske preporuke koje služe zaštiti potrošača. Međutim, mišljenje potrošača je da je pojedina roba na Kosovu nezadovoljavajućeg kvaliteta.

"Većini robe na Kosovu se ne zna poreklo, roba je dosta lošijeg kvaliteta, a praksa me je naučila da gledam rok upotrebe pri kupovini".

"Nisam zadovoljna kvalitetom robe, ne vraćam kupljenu robu jer obraćam pažnju šta kupujem", kazali su mještani Gračanice.

Njazi Shala iz odjeljenja za zaštitu potrošača u Ministaratvu industrije, preduzeća i trgovine rekao je da je aktuelni zakon u skladu sa zakonima EU.

"Zakon je u skladu sa zakonima Evropske Unije, postoje preporuke eksperata Evropske Unije u vezi sa osnovnim zakonom o zaštiti potrošača iz 2018. Preporuke dolaze iz vladinih politika, iz odjeljenja za zaštiti potrošača, Savjeta za zaštitu potrošača, radne grupe i drugih koji se odnose na zaštitu potrošača", rekao je Shala.

Selatin Kaçaniku ispred NVO "Potrošač", kaže da je učestvovao na izradi dopune zakona, ali da nije problem u dopuni, veću u primjeni zakona.

"Javno je poznato da je primjena zakona na veoma niskom nivou, tako da tu sreću preziljvalja i doživljava o zakon o zaštiti potrošača, mi na terenu to najbolje vidimo i osjećamo. Ja sam dao nekoliko prijedloga, pokušao sam da budem u veoma uskoj saradnji. Šta su uradili ne znam, jer nisam mogao da prisistvujem sjednici, tako da ne znam da li je nešto prihvaćeno ili ne. Trebalo je dosta toga da prihvate korisnog, jer ono što sam ja primetio je da se ti zakoni rade kabinetski, umjesto na osnovu iskustva sa terena", kazao je Kaçaniku.

Internet trgovina, razne direktive koje su uključene u nacrt zakona, regulisanje ugovorenih odnosa, domen konkurencije, bili su neki od aspekata kojima se ova javna rasprava bavila u cilju bolje zaštite potrošača. Cilj Uprave za zaštitu konkurencije je da spreči zloupotrebu i narišavanje konurencije od strane kompanije na tržištu.