Premijer Kosova

Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je Vlada Kosova tokom 2022. godine nastavila sa grantovima za regionalni razvoj. On je u objavi na Facebooku, naveo neke od radova za razvoj opština.

Među ovim dostignućima on pominje Grant za opštine u vrijednosti od osam miliona eura, izdvajanje 1,5 miliona eura za „Opštinski program razvoja socio-ekonomske infrastrukture i međuopštinske saradnje” i realizaciju projekta „Opština za mlade“ u vrijednosti od 2,7 miliona dolara, Program regionalnog razvoja: 17 projekata kapitalnih investicija u 16 opština, u vrijednosti od 1,4 miliona eura.

„Program ravnomjernog regionalnog razvoja vredan je tri miliona eura, 335 preduzeća je imalo koristi i stvorili smo 770 novih radnih mjesta; Program saradnje sa OCD, u iznosu od 107 hiljada eura. Unapredili smo prekograničnu saradnju sa Albanijom, Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom. Predviđeno je više od 25 miliona eura“, napisao je Kurti.

Šef Vlade pomenuo je i pokretanje razvoja portala E-opštine za digitalizaciju na lokalnom nivou, podršku zajednicama kroz Fond od milion eura, kao i jačanje prava zajednica u opštinama.

„Napravili smo Nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu – PKH sa ciljem članstva u međunarodnoj organizaciji PKH; Odobrili smo Nacionalnu strategiju za upravljanje i kontrolu pasa sa i bez vlasnika“, zaključio je Kurti.