Udvostručenje cijene

Nakon dodjele polovine subvencije od strane Vlade Kosova za energetski sektor, skoro šest mjeseci nakon angažovanja, Kancelarija regulatora energije je odlučila da neće razmatrati zahtjev Kosovske kompanije za snabdjevanje električnom energijom – KESCO, za povećanje cijene električne energije.

"Prestale su okolnosti za vanredno preispitivanje maksimalno dozvoljenih prihoda FSHU, odnosno tarifa električne energije za potrošače sa pravom na univerzalnu uslugu“ – stoji u odgovoru RUE na zahtjev KESCO-a za povećanje cijene električne energije.

Kancelarija regulatora za energetiku saopštila je da je odluka Vlade da izdvoji sredstva za prevazilaženje energetske krize neutralisala uticaj na prekoračenje troškova snabdjevanja građana električnom energijom.

"RUE konstatuje da je odlukom Vlade Republike Kosovo br. 21/94 od 24.08.2022. godine neutralisan uticaj na prekoračenje troškova snabdjevanja električnom energijom za regulisane potrošače utvrđene Odlukom RUE od 02.07.2022. 02.08.2022. godine, a istovremeno su prestale okolnosti za vanredni pregled maksimalno dozvoljenih prihoda FSHU, odnosno tarifa električne energije za potrošače sa pravom na univerzalnu uslugu“, navodi se u odgovoru RUE KESCO-u.

Kosovska kompanija za snabdjevanje električnom energijom KESCO je početkom avgusta zatražila povećanje cijene struje. KESCO je dostavio Kancelariji energetskog regulatora prijedlog za nove tarife električne energije i predložio udvostručenje cijene energije.

Od 15. avgusta Kosovo se suočava sa restrikcijama struje.