Poslanik LDK

Bivši premijer Avdullah Hoti izjavio je da je drastičan pad kapitalnih investicija teško oštetio privredu i kritikovao vladu Albina Kurtija što ne pokreće velike projekte koje je obećavala u kampanji, prenosi Ekonomija onlajn.

Hoti je naveo da je za kapitalne investicije potrošeno svega 79 miliona eura od ukupno 728 miliona eura koliko je predviđeno budžetom.

"Čak i u vrijeme pandemije kada smo bili zatvoreni 2020. i u prvoj polovini 2021. godine, bilo je više kapitalnih ulaganja nego što smo imali ovih šest mjeseci 2022. Izvještaj pokazuje da blizu 11 odsto čine kapitalni rashodi, koji su ukupno 79 miliona od 728 miliona eura koliko je predviđeno budžetom. Efekat toga se osjeća u privredi jer na osnovu normalnog kretanja u privredi nedostaje skoro 150-200 miliona dodatnih eura koji su trebalo da kruže u privredi, a naravno znamo i posljedice po prihode i promet preduzeća i opšte privredne delatnosti", rekao je Hoti.

Hoti kaže, u Vladi Kosova nema većih projekata, čak ni onih sa kojima je konkurisala na izborima, poput socijalnog stanovanja i izgradnje velikog broja dnevnih centara.

"Zabrinjavajuće je da je na spisku kapitalnih investicija u raznim ministarstvima veliki dio projekata u toku, potpisani su ugovori i trebalo je da je sa tim kapitalnim investicijama počne od januara ili februara. Nema većih ulaganja, u ovoj Vladi nema ni jednog velikog projekta koji je do sada započet, čak ni dva velika projekta koja su pominjali, a koja su bila dio njihove izborne kampanje i programa vlasti, a to su socijalno stanovanje i izgradnja nekih centara. Ni jedno ni drugo nije počelo, čak ni oni glavni projekti u zemlji, kao što su put Priština-Podujevo, put Priština-Mitrovica i put Dolc-Đakovica", rekao je Hoti.

Govoreći o sredstvima koja su i dalje u budžetu, poslanik LDK kaže da je više od 200 miliona neutrošenih sredstava i da je zato ne bi bio problem za budžet da je vlada ukinula akcize na naftu na dva mjeseca.

"Nažalost, građani su bez ikakve potrebe platili trošak visoke cijene nafte, a činjenica da se na računu Vlade nalazi 600 miliona eura govori da nije bilo problema u državnom budžetu da je akciza na naftu ukinuta ili da je smanjen PDV na osnovne proizvode", rekao je Hoti.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online