Počev od 10 časova
U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva, maksimalna dozvoljena cijena dizela danas je 1,78 eura, benzina 1,74 eura, a autogasa 0,78 eura.

Određene cijene važe danas počev od 10 časova.