Ombudsman Kosova

U 2021. godini Ombudsman je primio ukupno 1.536 pritužbi građana, a od tog broja ta institucija postupa u 665 slučajeva, dok veliki broj pritužbi nije prihvaćen, jer podnosioci nisu koristili pravne lijekove koji su imaju na raspolaganju, prenosi Koha.

Građani su podneli najviše pritužbi protiv ministarstava i to 462, dok se 429 odnose na sudove, 332 na opštine, 90 na policiju, 63 na tužilaštva, 53 na privatna lica, 36 na privatna preduzeća, 27 na javna preduzeća, 19 na Kosovsku agenciju za privatizaciju i 19 na strane organe.

Ombudsman Naim Qelaj je juče, predstavljajući statistiku u vezi sa pritužbama građana za 2021. godinu, rekao da je situacija stvorena u pandemiji uticala i na pogoršanje ekonomskog statusa porodica, dodatno produbljujući nejednakosti u društvu.

Službenik za informisanje u kancelariji Ombudsmana Petrit Çollaku u emisiji "Danas" na KTV rekao je da su se građani tokom pandemije uglavnom žalili na ministarstva i sudove.

"Uočeno je da preovlađuju žalbe građana na pravo na pravično i nepristrasno suđenje, a 20 odsto tih pritužbi odnose se na odugovlačenje sudskih postupaka", rekao je Çollaku i dodao da se jedan procenat pritužbi odnosi na povredu prava na djelotvorne pravne lijekove.

Naveo je da je pandemija u početku bila izazov za sve, a da je primjećeno mnogo poteškoća, jer su siromašne porodice na Kosovu u međuvremenu postale još siromašnije.

"Veliki broj porodica sa invaliditetom suočava se sa nedostatkom osnovnih lijekova. Pronašli su i ilegalne načine da obezbjede lijekove za svoju djecu. Svi znamo da je ekonomija pogođena", rekao je Çollaku.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore