Izvještaj GLSP-a

Kosovo se i dalje suočava sa istim izazovima i poteškoćama u sektoru vladavine prava, a na osnovu izvještaja Grupe za pravne i političke studije (GLSP) sprečeno je samo 37,5 odsto zloupotreba položaja i ocjenjeno je da je borba protiv te pojave je prilično neuspješna, prenosi Kosovo press.

Predstavnica GLPS Lirika Agusholi rekla je da je izvršena procena sektora vladavine prava na Kosovu, na osnovu kontrolne liste Venecijanske komisije.

"Kosovo nastavlja da se suočava sa istim izazovima i poteškoćama u sektoru vladavine prava. Kosovsko zakonodavstvo ispunjava skoro sve standarde EU i ostaje u procesu usaglašavanja, ali se sa druge strane ne ulažu se ozbiljni napori da se oni sprovedu u praksi. Kao takva, postoji stalna potreba za poboljšanjem koordinacije i nadzora politika i zakona koji garantuju osnovna ljudska prava i slobode", rekla je Agusholi i dodala da ovaj izvještaj obuhvata period od maja ove godine do oktobra.

O rezultatima analize još jedna predstavnica GLPS Ema Pula istakla je da je procesuiranje osoba koje zloupotrebljavaju državu je gotovo bezuspešno.

"Prosječna ocjena ispunjenosti svih ovih kriterijuma kontrolne liste za period maj-oktobar 2021. godine je 55,98 odsto, dok je u 2018. procjena GLPS ovaj procenat iznosio 54,2 odsto. S druge strane, kategorija koja je Prevencija zloupotrebe vlasti rezultirala je najnižim rezultatom sa 37,5 odsto usklađenosti. Ovaj nizak procenat pripisuje se činjenici da je suzbijanje ove pojave kroz krivično gonjenje i sankcionisanje lica koja zloupotrebljavaju javna ovlašćenja ili ovlašćenja gotovo u potpunosti propala", kazala je Pula.

Ona je dodala da je obezbjeđivanje vladavine prava stalni zadatak za podizanje standarda i da je rezultat  između ostalog pokazao da postoji jaz između zakonskog okvira i stvarnosti.

Izvor: Kosovo Online/Kosova press