Osnovni sud u Prištini

Osnovni sud u Prištini potvrdio je optužnicu za korupciju protiv bivše ministarke za evropske integracije Dhurate Hoxha, bivšeg sekretara Kushtrima Cukaja i još trojice Fitima Mustafe, Demusha Shashe i Nuhija Osmanija.

Vijest je za Zakletvu za pravdu saopštio branilac optuženog Shashe, advokat Tahir Rrecaj.

On je rekao da je protiv ove odluke u zakonskom roku uložio žalbu Apelacionom sudu, prenosi Zakletva za pravdu.

„Da, iskoristili smo pravo na žalbu i u zakonskom roku od 5 dana podneli smo žalbu Apelacionom sudu“, rekao je advokat Rrecaj.

Inače, optuženi su se na prvom ročištu održanom 1. septembra ove godine izjasnili da nisu krivi.

Ovaj slučaj sudi sudija Posebnog odjeljenja Osnovnog suda u Prištini, Arben Hoti.

Prema optužnici Specijalnog tužilaštva Kosova, podignutom 7. jula 2021. godine, Dhurata Hoxha, Kushtrim Cukaj i Fitim Mustafa optuženi su za kontinuirano vršenje krivičnog djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 414. st. 2 u vezi sa članom 77 stav 1 Krivičnog zakonika Kosova.

Dok su Demush Shasha i Nuhi Osmani optuženi da su počinili krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 414. stav 2. Krivičnog zakonika Kosova.

U optužnici se navodi da je Hoxha, u svojstvu ministarke za evropske integracije, prekoračila svoja ovlašćenja kako bi pribavila materijalnu korist drugom licu, odnosno ekonomskim operaterima „Majorelle PR & Events“ i „Madison Strategies LLC“.

Kako se navodi u optužnici, Hoxha je 11. maja 2018. godine zatražila od generalnog sekretara Ministarstva za evropske integracije (MEI), Demusha Shashe, da pokrene procedure za aktivnost nabavke „Konsultantske usluge za potrebe MEI“, definišući proceduru koja treba da se primjeni i ime „Majorelle PR & Events” sa kojim je trebalo da bude zaključen ugovor.

Ona je, prema optužnici, to uradila iako je znala da to po zakonu nije u nadležnosti ministra MEI, u kom slučaju su ovom operateru omogućili sklapanje ugovora vrednog 180.000 eura, a samim tim i imovinsku korist u toj vrijednosti.

Nakon toga, u optužnici se navodi da je Hoxha 21. februara 2019. godine zatražila od vršioca dužnosti generalnog sekretara MEI, Kushtrima Cukaja, produženje navedenog ugovora na osnovu iste procedure, što je u ovom slučaju omogućilo „Majorelle PR & Events” da produži rok ugovor u iznosu od 168.000 eura i korist za imovinu u toj vrednosti.

Takođe, u optužnici se navodi da je Hoxha 24. aprila 2019. godine zatražila od okrivljenog Cukaja da pokrene postupak nabavke za navedenu aktivnost, određujući procedure koje treba primjeniti i naziv privrednog operatera, „Madison Strategies LLC“, gde je 17. juna 2019. godine potpisan ugovor sa tom kompanijom u iznosu od 152.232 eura.

Mustafa je optužen da je u svojstvu direktora Odjeljenja za nabavke u MEI uputio zahtjev optuženima Cukaju i Shashi, tražeći da se odobre zahtjevi koje je Hoxha podnela za odobrenje ili produženje ovih ugovora. Iako su isti znali, bili su protiv zakona.

Demush Shasha, u svojstvu generalnog sekretara MEI, Kushtrim Cukaj i Nuhi Osmani u svojstvu vršioca dužnosti ove funkcije, optuženi su od Specijalnog Tužilaštva Kosova (STRK), da su odobrili zahtjeve optuženog Mustafe i dozvolili sprovođenje postupka nabavke iako su znali da je podneti zahtjev u suprotnosti sa zakonom.

Izvor: Zakletva za pravdu/Kossev