Župa i Podgor

Preliminarni rezultati bošnjačkih političkih subjekata u opštini Prizren sa biračkih mjesta u Župi i Podgoru:

ŽUPA


Nebregošte: NDS – 75, Koalicija Vakat – 60, SDU – ,  NAŠA – 

Gornje Ljubinje: NDS – 135, Koalicija Vakat – 122, SDU – 96,  NAŠA – 92

Planjane: NDS – 87, Koalicija Vakat – 55, SDU – 66,  NAŠA – 70

Pousko:  NDS – 18, Koalicija Vakat – 246, SDU – 18,  NAŠA – 6

Rečane: NDS – 92, Koalicija Vakat – 167, SDU – 54,  NAŠA – 80

Manastirica:  NDS – 104, Koalicija Vakat – 70, SDU – 9,  NAŠA – 60

Gornje Selo:  NDS – 10, Koalicija Vakat – 20, SDU – 27,  NAŠA – 3

Lokvica: NDS – 24, Koalicija Vakat – 13, SDU – 26,  NAŠA –

Drajčići: NDS – 20, Koalicija Vakat – 18, SDU – 1,  NAŠA – 2

Donje Ljubinje: NDS – 134, Koalicija Vakat – 126, SDU – 52,  NAŠA – 11

Mušnikovo: NDS – 133, Koalicija Vakat – 44, SDU – 82, NAŠA –

Jablanica: NDS – 34, Koalicija Vakat – 92, SDU – 60,  NAŠA – 2
 

PODGOR


Grnčare: NDS – 214, Koalicija Vakat – 89, SDU – 212,  NAŠA –

Ljubižda: NDS – 72, Koalicija Vakat – 258, SDU – 50,  NAŠA – 34 

Novo Selo: NDS – 15, Koalicija Vakat – 30, SDU – 39,  NAŠA – 5

Skorobište: NDS – 153, Koalicija Vakat – 70, SDU – 33,  NAŠA – 11