Pod nadzorom policije

Načelnik Sekretarijata CIK Burim Ahmetaj izjavio je da su za lokalne izbore primili 1.900 paketa glasačkih listića za dijasporu, koje čuva Policija Kosova u Ministarstvu za infrastrukturu, prenosi Klan Kosovo.

Glasanje putem pošte počelo je 15. septembra, a završava se 15. oktobra.

CIK je obavijestio Ministarstvo pravde i Ministarstvo zdravlja da će se registracija birača sa posebnim potrebama obavljati do 4. oktobra, kako bi spiskovi stigli na vrijeme u izborne centre.

Na sastanku u CIK raspravljalo se i o zahtjevu Ministarstva prosvjete da li da se škole koriste, ili ne, za izbornu kampanju.