Bez ikakvog značaja

Bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocjenio je kao primitivni mirovni sporazum koji je premijer Kurti predstavio u Briselu tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Prema Hasanijevim riječima, ovaj dokument sadrži reference koje se u međunarodnom pravu ne koriste od 1945. godine, prenosi Klan Kosova.

„Izdvojio bih dvije dimenzije ovog pristupa; prva dimenzija je međunarodno pravo, a druga dimenzija je politička dimenzija u smislu uloge i značaja dijaloga za Kosovo u ovom trenutku o kojem govorimo. Politička dimenzija je da svako ko se bavi međunarodnim pravom i poznaje terminologiju međunarodnog prava, uzima taj tekst kao vrlo primitivan tekst, jer se koristi terminologijom koja ne pripada međunarodnom pravu u ovoj fazi razvoja koja je danas, u ovom vijeku u kojem živimo, i od 1945. nadalje“, rekao je on.

„To je zato što je poslednji sporazum koji koristi nenapadanje, i slično sporazum Molotov-Ribbentrop iz ’39., A nakon ’45. upotreba nasilja i sile poprimila je drugu dimenziju, rat je zabranjen i stoga nijedan sporazum, nakon ovog perioda ne sadrži takve izraze, već reference vezane za njih uključuju međunarodnu stabilnost, regionalne, ekonomske klauzule, granice itd.“, rekao je Hasani u Rubikonu.

Bivši predsjednik Ustavnog suda rekao je da Kurtijev prijedlog za mir nema nikakvog značaja u odnosima između država i da ga kao takav ne mogu ozbiljno shvatiti ni posrednici u dijalogu.

„Drugi razlog je taj što su njegove odredbe sastavljane – kako da u članovima uradimo ono što vidimo, kako da kažemo da član 1 – ovde sedi Adriatik Kelmendi, član 2 – Enver Hasani ovdje. Referenca dokumenata, sa izuzetkom dvije ili tri, je ‘meko pravo’, to je meko pravo koje nema relevantnost u odnosima između država“.

„Treći, koji je još pogrešniji od samog naslova, stavlja ljudska prava i slobode u kategoriju prava koja se nadopunjuju uzajamnošću. Nacije su predstavljene putem reciprociteta i dozvoljava etničkim zajednicama da se (njime) zaštite“.

„Sistem povezivanja nacija i zaštite manjina bio je ovakav, sada su ljudska prava i slobode prava međunarodnog pravnog poretka koja ne zavise od reciprociteta i reciprocitet je ideja koja je kompromitovana i nije prihvaćena ni u jednoj verziji konačnog sporazuma“.

EU i SAD bi mogle da zahtjevaju pauzu u dijalogu


Ovakvim pristupom Vlada Kosova i Srbije prema dijalogu, posrednici mogu da zahtjevaju prekid ovog procesa, ocjenio je profesor Enver Hasani.

„Ako su vrata zatvorena jer se to dešava kada se zatvaraju vrata, fasilitatori mogu reći – prekid. Prekid od nekoliko godina ili mjeseci, pauza i kada se promjeni pristup – jer za konačne stavove niko ne kaže da ih treba mijenjati – ali kada promjenite pristupe, možemo da razgovaramo o nečemu suštinskom, hajdete“, rekao je Hasani za Klan Kosova.

Prema riječima Hasanija, prekid dijaloga ide u prilog samo Srbiji.

„To nas jako boli, boli nas jer je Srbija konsolidovana država i za nas je članstvo u međunarodnim organizacijama problem. Možete se prijaviti, ali poslije septembra Srbiji ističe embargo na priznavanje i ubjeđen sam da je Srbija tajno lobirala za odpriznavanja, ali poslije 1. septembra počinja praksu odpriznavanja i ako počne, to je loše za nas“, rekao je Hasani.

Govoreći o mogućnosti da se Srbija povuče iz dijaloga, bivši predsjednik Ustavnog suda rekao je da će i u ovoj situaciji Kosovo biti krivo, zbog nepoštovanja procedura fasilitatora.

Izvor: Klan Kosova/Kossev