Nakon odluke Vrhovnog suda

Vrhovni sud Kosova odbacio je žalbe stranaka iz manjinskih stranaka i Pokreta Samoopredjeljenje. U saopštenju za medije se navodi da su „u jednoj odluci razmatrane četiri žalbe, naime žalbe političkih subjekata; Romska inicijativa, Egipćanska liberalna stranka, Aškalijska stranka za integraciju i Kosovski napredni romski pokret, koji su podneli žalbe protiv odluke Izbornog panela za žalbe i pritužbe.

Ovdje je obuhvaćena  i druga žalba, primljena od političkog subjekta Romska Inicijativa, podneta protiv dopunske odluke Izbornog veća za žalbe i pritužbe. Presudom AA.nr.29 / 2021 odlučeno je da se ove žalbe odbiju kao neosnovane”.

I žalba političkog subjekta Ujedinjena zajednica-Adrijana Hodžić i žalba političkog subjekta Socijal Demokratska-UNIJA SDU na čijem čelu je Duda Balje, podnesena protiv odluke IPŽP-a odbačene su kao neosnovane.

"Dvije žalbe su razmotrene u jednoj odluci, a to su žalba političkog subjekta Ujedinjena zajednica-Adrijana Hodžić i žalba političkog subjekta Social Demokratska-UNIJA SDU,  protiv odluke Izbornog panela za žalbe, presudom AA.nr.30 / 2021 odlučeno je da se ove žalbe odbiju kao neosnovane “, saopštio je sud.

Ovom odlukom je, između ostalog, poništeno 4.205 glasova koje je dobila Ujedinjena zajednica Adrijane Hodžić u opštinama Zvečan, Leposavić i Sjeverna Mitrovica, koja je prema konačnim rezultatima osvojila ukupno 6.422 glasova i jedno mjesto u Skupštini Kosova.

Nakon ove odluke Adijana Hodžić je ostala van skupštinske klupe.

Umjesto Adrijane Hodžić, poslaničko mjesto dobija Social Demokratska-UNIJA SDU, sa kandidatom Duda Balje, kao najglasaniju iz ovog političkog subjekta.

Žalba Pokreta Samoopredjeljenje je takođe odbijena.

Žalba političkog subjekta Samoopredjeljenja u vezi brojanja 20.550 paketa glasačkih listića primljenih poštom od birača van Kosova " odbijen kao neosnovan presudom AA.nr.38 / 2021 “, objavio je Vrhovni sud.

Izvor: Kosovo Online/info-ks.net