Na skupu građana održanom 14. marta 2010. godine u Domu kulture u Planjanu kod Prizrena, izabrano je novo seosko rukovodstvo. U narednom mandatu ovu funkciju će obavljati dvadesetpetogodišnji student Edukativnog fakulteta u Prizrenu, Alen A. Azari.

On je ujedno i sekretar NDS-a, partije koja je dobila većinsko povjerenje birača  bošnjačke zajednice prizrenske opštine.

Koliko je ispoštovana demokratska procedura izbora?

Alen A. Azari: Prilikom odabira predsjednika maksimalno je ispoštovana demokratska procedura izbora. Osim mene bila su predložena još tri kandidata: Rahim Saiti, Fikret Sezairi i Alis Ramani. Niko od pomenutih nije prihvatio kandidaturu. Nakon mog obraćanja mještanima gdje sam izrazio spremnost da prihvatim tu odgovornu funkciju, prešlo se na glasanje. Mještani su me jednoglasno podržali. Na skupu je izabran i seoski odbor od pet članova, predstavnika svih mahala: Fikret Sezairi, Rahim Saiti, Alis Ramani, Ilhan Ademović, Šerif Saliji.

Osim infrastrukture, koji su prioriteti na kojima ćete tokom mandata biti fokusirani?

Alen A. Azari: Ono za šta ćemo se najviše zalagati jeste zaštita životne sredine. Tu prije svega mislim na čišćenje postojećih deponija smeća i trajno rješavanje ovog problema koji je bitan za zdrav život. Zatražićemo od javnog komunalnog preduzeća da nam dostavi dovoljan broj kontenjera i obezbijedi njihovo redovno održavanje. U planu nam je i pošumljavanje goleti.

Jedan ste od čelnika u NDS-u koja je dobila dva odbornička mjesta u SO Prizren i jedno podpredsjedničko mjesto. Imate li saznanja o projektima vezanim za razvoj sela?

Alen A. Azari: Nedavno nas je posjetila opštinska komisija koja je zahtjevala da odredimo lokaciju za izgradnju ambulante. To smo i učinili. Očekujemo realizaciju ovog projekta sljedećeg mjeseca. Na zahtjev NDS-a, odobren je i projekat pokockavanja dijela seoskog puta u dužini od 400 metara. U toku je ostvarenje još jednog projekta kojim će biti rasterećena dotrajala električna mreža. Tražimo i dostavu novog trafoa,  stubova... Imamo čvrsta obećanja.

Pojava je da mještani naglo prodaju svoja imanja u predjelu Kopač. Šta ćete preduzeti povodom toga?

Alen A. Azari: Ne mogu sa sigurnošću da kažem da se prodaja imanja na tom mjestu može zaustaviti. Apelovali smo na mještane da ta imanja sačuvaju. Bolje je da naši ljudi, obavijeste svoje susjede o prodaji, ako to već moraju uraditi. To je jedan od načina da sačuvamo naš atar.

Veliki broj mještana, zbog nezaposlenosti, traži egzistenciju negdje drugde. Kako zaustaviti iseljavanje i zadržati te ljude na svoja ognjišta?

Alen A. Azari: Problem nezaposlenosti je globalan. Samim tim to dovodi stanovnike da moraju tražiti egzistenciju van Kosova. Djelimično rješavanje ovog problema vidimo u realizaciji određenih projekata za razvoj poljoprivrede, stočarstva i turizma od strane opštinskih vlasti i međunarodnih organizacija. Naš kraj je poznat po prirodnim bogatstvima i zdravom ekološkom sredinom.

Razgovor vodio: Alen M. Azari