Nebija Aljilji, član Glavnog odbora Demokratske stranke Bošnjaka

KSU: Da li se i po čemu ralikuju ovi izbori od prethodnih?

Nebija Aljilji: Ovi izbori se sigurno razlikuju od prethodnih, zato što na političkoj sceni učestvuje veliki broj političkih partija koji svojim djelovanjem u izbornom procesu žele dobiti povjerenje građana a kao rezultat njihovog povjerenja je i glas koji će na lokalnim izborima dati političkim partijama koji to zasluže.

Ono što je evidentno, različito od prethodnih izbora, je veća motivisanost za svaki glas i primjena modernih metoda koji su na raspolaganju svim političkim subjektima kako da stignu do glasa koji će im omogučiti da budu u situaciji da kreiraju politiku na lokalnom nivou. Ono što se da primjetiti je i veća angažovanost vodećih ljudi političkih partija koji su od velike pomoći samim kandidatima kao i kandidatima za gradonačelnike.

Takođe, jasna je želja svih koji učestvuju na izborima za pobjedom i njihovo potenciranje da su najbolji i da imaju najbolje programe koji mogu ponuditi građanima.

KSU: Svjedoci smo da se povećao broj stranaka na bošnjačkoj političkoj sceni, da li se jasno vide razlike u njihovom političkom programu?

Nebija Aljilji: Jasan je uvid da na političkoj sceni bošnjacke nacionalne zajednice je veći broj političkih stranaka od onoga koji je bio na prošlim izborima. Naravno suština formiranje političkih partija je vlast i njihov napor je usmjeren u tom pravcu. Između svih formiranih političkih partija jasno se vide razlike u njihovom djelovanju ali zasigurno je jedino Koalicija Vakat ostala doslijedna svojim izvornim principima koji su uslovili njeno formiranje kao i doslijedno insistiranje na kvalitetu i dogradnji principa kao fundamenta koji nas motiviše za veći rad i bolje rezultate u našoj zajednici. Kroz historiju politički subjekt koji čini vodeću ulogu u koaliciji Vakat - Demokratska Stranka Bošnjaka - je uvjek bila sa narodom, tako da su interesi partije i interesi naroda uvijek bili u dubokoj harmoniji i preklapanju. Zato i moralno tvrdim da je politička partija DSB narodna partija i dubokog sam uvjerenja da će je narod i ovog puta izabrati kao jedinu pravu i realnu i dati joj glas da završi ono što je započela i da ubuduće fokusira problem na upošljavanju mladih ljudi kroz realizaciju mnogih projekata koji će ovoj partiji biti na raspolaganju u bliskoj budućnosti.

Koalicija Vakat aktivno učestvuje u projektu decentralizacije i nadamo se da ćemo u kratkom vremenskom periodu realizovati projekat opštine Rečane i održivost same, kroz projekat koji smo mi uradili i predali, čekamo njegovu implementaciju kada se zato procjeni trenutak i vrijeme njegove realizacije koji dobrim djelom zavisi od usvajanja još nekoliko zakona iz oblasti lokalne samouprave i nastavak saradnje sa EULEX-om i AJCOM koji takođe imaji značajnog udjela u reformi lokalne vlasti.

KSU: Koje novine je vaš politički subjekt (Koalicija Vakat) uveo u predizbornoj kampanji?

Nebija Aljilji: Novine su evidentne u našoj političkoj partiji i svi oni koji su tu sa nama vide da izborni procesi ne liče jedan na drugi i da se uvode novine koje su karakteristične i koje uslovljavaju da smo u korak sa modernim vremenima i dešavanjima na političkoj sceni Kosova. Te novine su neminovne jer uslovljavaju vašu pokretljivost i mobilnost ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva koje je ispred sebe postavila DSB. Glavna novina je da koristimo veći tzv. živi kontakt sa građanima i u toj neposrednosti, koja je izraz naše želje da se pomogne u ovim teškim vremenima, nailazimo na veće razumjevanje i veću podršku građana.

Naravno, ne možemo da se odreknemo ni klasičnih kontakata koje smo imali u prošlosti tako da smo mišljenja da sve to treba iskombinovati jer naša zajednica tradicionalnog tipa koja nije locirana u urbanim sredinama te zahtjeva da organizujemo susrete javnog tipa s obzirom da je prijem televizijskog signla nedostupan mnogim sredinama gdje živi naša zajednica. Naravno u kampanji koristimo sva moderna sredstva koja su nam na raspolaganju i procjenjujemo od mjesta do mjesta koji je to način koji nam je na raspolaganju za ostvarivanje kontakta sa našim ljudima. Posebno ćemo isticati u kontaktima sa našim građanima da višegodišnje naše nastojanje da se ukine TV preplata za nepostojeći signal, upoznavajući javnost na flagratno kršenje ljudskih (manjinskih) prava što je rezultiralo donošenjem zakonske odluke o ukidanju pretplate tamo gdje nema televizijskog signala.

Demokratičnost je odlika koja je prisutna u našoj partiji i sve odluke koje se donose su duhu poštovanja ovog načela što sigurno nije odlika drugih političkih partija naše zajednice, tako da se na svakom koraku osjeća duh međusobnog poštovanja i uvažavanja što je oduvjek krasilo našu partiju i davalo joj uvijek posebnu specifičnost.

KSU: Kako ocjenjujete dosadašnju kampanju za lokalne izbore?

Nebija Aljilji: Uglavnom se kampanja zahuktava i ono što nas hrabri je činjenica da nema ekscesa teže prirode. Sve ovo je jako moderno i sigurno da mnogo košta, što narod s obzirom na teško ekonomsko stanje i jako nizak standard ne odobrava. Ali to je utakmica koju treba igrati i sigurno ako želite da igrate morate da dosta i uložite da bi ste očekivali dobar rezultat.

Naravno neki se od političkih subjekata po prvi put uključuju u utakmicu i sigurno su im velika očekivanja pa naruše kodeks normalnog ponašanja što kao rezultat ima i podizanje političkih tenzija. Narod to zna da procijeni i ima jak argument da odstrani takve političke partije time što im neće dati glas i kazni ih za nepoštivanje pravila.
 
KSU: Gdje vidite ulogu nevladinog sektora u svemu tome?

Nebija Aljilji: Nevladin sektor je kroz razne načine uključen u ove izbore što je i primjetno u većoj mjeri nego što je bilo na prethodnmim izborima. Njihov uticaj se ogleda u monitoringu samih izbora, kao i organizaciji mnogih javnih tribina koji za cilj imaju veće animiranje i motivisanost ljudi i njihovu izlaznost na izbore.

Sigurno da ćce uticaj nevladinog sektora u budućnosti biti veći s obzirom na značaj koji mora dobiti jer on igra ulogu katalizatora mnogih procesa koji se dešavaju u kosovskom društvu. Saradnja na realiciji politički subjekt-nevladini sektor mora biti izraženija jer će za cilj imati veći razvoj društva u cjelini. Uloga nevladinog sektora će biti značajna i neoboriva.
                             
Katedra Slobodnog Uma