Da li je normalno da se broj bošnjačkih glasača poveća za manje od godinu i 5 mjeseci u odnosu na ukupan broj bošnjačkih glasača u 2019. godini?

Jučer je u izbornom procesu došlo do neobične anomalije i vrlo opasnog presedana, koji preusmjerava građansku volju za predstavljanjem u Skupštini Kosova. Konkretan slučaj je zastupljenost bošnjačke zajednice u Skupštini. Prema rezultatima koje je CIK objavio do danas, u 12 sati, pobjednička stranka u bošnjačkoj zajednici je Ujedinjena zajednica - Adrijana Hodžić sa 6.379 glasova; druga stranka je Vakat koalicija sa 5.667 glasova; treća stranka je NDS sa 2.760, četvrta stranka SDU sa 2.431 glasom, a peta rangirana NAŠA inicijativa sa 1.287 glasova. Ukupno 18.524 glasa Bošnjaka, prema preliminarnim rezultatima koje je CIK objavio do danas, 15.2.2021, u 12 sati.

Glavni problem je činjenica da je na parlamentarnim izborima 2019. godine ukupan broj bošnjačkih glasača iznosio 12.421; 2017. godine bilo ih je 11.450; 2014. godine 11.970, dok je na prvim parlamentarnim izborima od nezavisnosti Kosova 2010. godine bilo 11.194 bošnjačkih glasača. Dakle, prema svim ovim statistikama CIK-a, na parlamentarnim izborima 2021. godine, u odnosu na prethodne izbore imamo enormni (sumnjivi) porast bošnjačkih glasača, i ako to pretočimo u brojku ispada da imamo 6.103 novih glasača! To možete detaljnije vidjeti na grafikonima 1 i 2.

Postavlja se pitanje: 

Da li je normalno da se broj bošnjačkih glasača poveća za manje od godinu i 5 mjeseci u odnosu na ukupan broj bošnjačkih glasača u 2019. godini?

Kako bih dalje istražio ovu anomaliju, napravio sam analizu glasova koje je osvojila Ujedinjena zajednica - Adrijana Hodžić (izjašnjenom Bošnjakinjom), koja prvi put učestvuje na nacionalnim izborima u Republici Kosovo i zbriše pred sobom sve ostale bošnjačke stranke.

Od ukupno 6.379 osvojenih glasova, ispada da je 5.575 glasova ili 87,39% od njihovog ukupnog broja glasova dobiveno u 10 opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo. 
Kako su ti glasovi raspoređeni u opštinama sa srpskom većinom, detaljno se može vidjeti na Grafikonu 3, koji je dio ovog posta.

Još jedna zanimljiva usporedba je da ako od ukupnog broja bošnjačkih glasača, što je 18.524, oduzmemo 6.379 glasova UZ-AH, 12.145 glasova su dobile preostale četiri bošnjačke stranke, što odgovara ukupnom broju bošnjačkih glasača u poređenju sa brojem bošnjačkih birača na parlamentarnim izborima 2019, 2017, 2014 i 2010. godine.

Postavljaju se pitanja:

Gdje su bili ti bošnjački glasovi na četiri prijašna izborna procesa?

Da li ti glasovi postoje ili su fiktivni?


Takođe, ako uporedimo izborne rezultate Srpske liste, koja je do danas u 12 sati osvojila 43.746 glasova, dok je na izborima 2019. godine imala 53.861 glas, odnosno razliku od 10.115 glasova manje na ovim izborima. Gdje su ostali ti glasovi? Moja sumnja je da su oni namjerno distribuirani drugim manjinskim strankama, koje će ih kontrolisati u Skupštini.

Postavljaju se i druga pitanja:

Da li je Ujedinjena zajednica-Adrijana Hodžić glasana srpskim glasovima, konkretno glasovim Srpske liste?

Da li je ovo manipulacija izbornim procesom direktnom intervencijom zvaničnog Beograda?


Prema ovim izbornim rezultatima, Ujedinenja Zajednica - Adrijana Hodžić barem će zasad osvojiti mjesto u Skupštini, a najvjerovatnije će osvojiti i drugi mandat (glasovima iz Srbije, koji nisu još prebrojani) bošnjačke zajednice, isključujući mogućnost da mandate dobiju Duda Balje i Emilija Redžepi u ovom, već, nepravednom izbornom procesu.

U čitavom ovom bizarnom fenomenu najvažniji i glavni problem je: Samo zato što se kandidat izjašnjava kao Bošnjak i prijavljuje se CIK-u za nastupa na izbore, dok rezultati pokazuju da od srpske zajednice dobija 87,39% ukupnih glasova, može li zastupati volju i interese bošnjačke zajednice u Skupštini, zbog činjenice da ona nema stvarnu podršku ove zajednice. Dakle, da li je ovaj mandat osvojen u duhu Ustava Republike Kosovo, budući da su predstavnicima bošnjačke zajednice zagarantovana 3 mjesta!

Pozivam CIK, kosovsko tužilaštvo, kosovsku policiju, AKI i sve relevantne institucije da pokrenu detaljnu istragu ove manipulacije koja se dogodila u izbornom procesu, posebno samo glasove bošnjačke zajednice.

Pozivam sve predstavnike bošnjačkih stranaka koje su se pošteno kandidovale na ovim izborima: Socijaldemokratsku Unija; Inicijativu NAŠA; Demokratsku Stranku Bošnjaka - Koalicija Vakat i Novu Demokratsku Stranku da se okupe i podnesu zajedničku žalbu CIK-u.

Pozivam sve albanske stranke i druge nevećinske zajednice da podrže ovu inicijativu koja ima za cilj zaštitu Ustava Republike Kosovo.

Pozivam međunarodnu zajednicu u inostranstvu i njihova predstavništva na Kosovu da reaguju i osude ovaj napad i narušavanje demokratije.

Pozivam medije da obrate posebnu pažnju na objavljivanje ove vijesti i da obavijeste kosovsku javnost.

Pozivam civilno društvo da podrži ovu inicijativu, također, i osudi ovu tendencioznu manipulaciju.

Pozivam pravnike i dobre poznavaoce Ustava i normativnih akata na Kosovu da mi pomognu 'pro bono' pravnom pomoći u ovoj pravnoj bitci, koja ima za cilj zaštitu ustavnog poretka i spriječavanje narušavanja demokratije u Republici Kosovo.

Pozivam sve građane Kosova da osude ovaj nizak čin, nikako predrasudama prema bošnjačkoj zajednici, jer ti glasovi zapravo ne pripadaju Bošnjacima, dok g-đa Adrijana Hodžić ne zastupa volju i interese bošnjačke zajednice na Kosovu.

Analiza 2 (nastavak)

Prva tabela prikazuje glasove koje su odvojeno osvojile bošnjačke stranke u opštinama sa srpskom većinom tokom izbora 2019., 2017., 2014. i 2010. godine.
...
Na drugom grafikonu možete vidjeti abnormalni priliv bosanskih "fiktivnih" birača u istim opštinama sa srpskom većinom 2021. Ovaj dijagram prikazuje izuzetno veliku i sumnjivu diskrepanciju "mladih" birača koji su uglavnom glasali za Ujedinjenu zajednicu - Adrijana Hodžić!
(Izvor: koha.net/veshtrime/258758/e-sfidoj-kushtetuten-e-republikes-se-kosoves/)