Život uz bocu sa kiseonikom zbog zagađenja na Kosovu

Sastavni dio Život uz bocu sa kiseonikom zbog zagađenja na Kosovu

Kosovske elektrane se smatraju među najvećim zagađivačima u Evropi.

Loš vazduh ubija djecu: Najgore na Balkanu

PRIRODA I ŽIVOTNA SREDINA Loš vazduh ubija djecu: Najgore na Balkanu

Iako se ulažu napori da se poboljša kvalitet vazduha, nivoi zagađenja u Evropi, a naročito u zemljama Balkana, i dalje su visoki. To je poseban problem za malol...