Kosovske elektrane se smatraju među najvećim zagađivačima u Evropi.

Samo tokom protekle godine, emisija prašine i opasnih gasova iz elektrana Kosovo A i Kosovo B bile su i preko četiri puta veće od granice dozvoljenog, prenosi Radio Slobodna Evropa.