PET NIVOA

Kada je riječ o kompleksnim saobraćajnim čvorištima, jedno je posebno zanimljivo.

Najkomplikovanija saobraćajna petlja na svijetu

Petlja Huangjuewan nalazi se u Kini i ima pet nivoa.

Ovaj saobraćajni kompleks smješten je u gradu Čongkingu koji se nalazi u središtu države, a sa prigradskim naseljima ima više od 22 miliona stanovnika.

Jasno je da uz takav grad, koji je i saobraćajno središte mora da ide i jedan ovakav objekat.

Petlja ima 15 rampi ukupne dužine 16.414 m, koje vode u osam smjerova. Izgradnja je započela u septembru 2009, a završena je 2017. godine.

Pragmatični Kinezi smislili su rješenja i za one koji pogriješe put.

Nakon 800 metara, u svakom smjeru, konstruisana je mala petlja koja omogućava povratak onima koji su pogrešno skrenuli i promašili smjer.