Trgovinska politika

Lideri EU su se složili prošlog marta da Evropa mora da smanji svoju zavisnost od spoljnih dobavljača energenata, ključnih sirovina, poluprovodnika, lijekova i hrane.

Francuska želi da Evropska unija usvoji industrijsku strategiju “Made in Europe” kao odgovor na američku šemu subvencija za zelene investicije, a kako bi spriječila industrijske kompanije da napuste Evropu i smanjila zavisnost članica EU od spoljnih dobavljača, javlja Tanjug.

Lideri EU će razgovarati o industrijskoj politici na samitu koji se održava od 9. do 10. februara u Briselu, zabrinuti da će vašingtonski Zakon o smanjenju inflacije od 369 milijardi dolara za subvencionisanje proizvoda od baterija preko električnih automobila, solarnih panela i turbina na vjetar, odvući kompanije dalje od EU, prenio je Reuters.

“Sprovođenje ambiciozne i robusne evropske industrijske politike je stoga danas od suštinskog značaja. Francuske vlasti predlažu da to bude u obliku strategije ‘Made in Europe'”, navodi Francuska u dokumentu u koji je Reuters imao uvid.

Lideri EU su se složili prošlog marta, odmah nakon ruskog napada na Ukrajinu koji je izazvao skok cijena energenata, da Evropa mora da smanji svoju zavisnost od spoljnih dobavljača energenata, ključnih sirovina, poluprovodnika, lijekova i hrane.

Četiri stuba

Francuski prijedlog poziva na uvođenje hitnih mjera posebno kako bi zadržali evropske kompanije koje se bave solarnim panelima, baterijama, vodonikom i ključnim sirovinama, uz napomenu da bi strategija “Made in Europe” trebalo da se zasniva na četiri stuba.

Prvi stub se odnosi na ciljeve EU da se smanji zavisnost od spoljnih dobavljača i postavljanje ciljeva proizvodnje do 2030. u ključnim sektorima koji bi bili regulisani zakonima EU.

Drugi bi bio hitna promjena pravila EU o pružanju vladine pomoći preduzećima, koja je već dozvoljena u okviru pandemije COVID-19, da bi mogla da se nastavi u određenim sektorima na privremenoj osnovi.

Treći stub bi trebalo da bude finansiranje EU osjetljivih sektora i posljednji stub potpuno mobilisanje trgovinske politike, uključujući instrumente trgovinske odbrane.