Povodom saopštenja Koalicije Vakat

"Istina o ovom mom problemu nije 'akademske prirode' kako tvrde vaši mentori i pisari, kojima sam uvek pomagao, već je naravno - političke prirode".

"Gospodine Demiri, odakle Vam moralno, političko, ljudsko i bilo koje drugo pravo da izdajete javno saopštenje, koje niko nije tražio od Vas i da tako sebe svrstate u kategoriju onih koji odgovaraju bez pitanja. Iako nisam planirao da pišem ovaj tekst, na nagovor prijatelja i kolega - na kraju sam pristao da se istine radi, obratim prvenstveno javnosti. Smatram da je suvišno s moje strane po pitanju visokog obrazovanja s vama polemisati, jer niste osoba iz te sfere, te osim ovog demanta ne planiram da ulazim sa vama u daljnje rasprave. 
Svima je dobro poznato, da je politika odavno prisutna u visokom obrazovanju naše zajednice. Usled toga sve veći je pritisak na studente i univerzitetske profesore sa zvanjima, gde sve to i kulminira sa mojim slučajem pokušaja udaljavanja sa univerziteta. Dok se na univerzitetu među profesorima stvara (iako nisam pozvan u ime ostalih kolega da pričam) jedna atmosfera straha sa pitanjem "ko je sledeći?"
Saopštenje Demirija, samo je još jedan takav potez iz iste kuhinje. Gospodin Demiri se, bez moje sugestije i odobrenja obratio javnosti zbog mene s ciljem da mi "pomogne". Sam sadržaj saopštenja ima dve poruke. Prva, da se preko mojih leđa pokušava voditi borba sa političkim rivalom, i druga, da je to tip saopštenja na koje smo navikli tokom ovih godina – da ih pišu isti ljudi, a ne osoba koja ih potpisuje, a onda se godinama hvale, naravno, iza vaših leđa da vam to oni pišu.
Akademska javnost zna, ali zbog šireg auditorijuma, kazaću par činjenica o sebi. U obrazovanju radim 27 godina, od čega 15 godina u visokom obrazovanju. Osoba sam koja je s početka 2000-ih nosila formiranje univerzitetske nastave na bosanskom jeziku u Prizrenu i Peći. Svoja akademska zvanja stekao sam na Univerzitetu u Prištini, gde sam dugi niz godina  bio koordinator i šef departmana, osim toga, bio sam član Senata Univerziteta u Peći. Uveo sam e-leraning na ovim prostorima, videokonferencijski sistem na Edukativnom fakultetu, obrazovni portal www.aemdl.com koji egzistira više od 10 godina. Nikada nisam imao problema sa studentima, da sam prepoznat po stilu demokratskog ponašanja nastavnika, da sam inovator u uvođenju novih metoda i tehnika u nastavi. Sve ovo ali još mnogo toga drugog, moj je položaj na međunarodnom i regionalnom nivou učinilo poznatim i priznatim.
Zato, istina o ovom mom problemu nije "akademske prirode" kako tvrde vaši mentori i pisari, kojima sam uvek pomagao, već je naravno – političke prirode. Odnosno, ovo je atak na mene i moju porodicu nakon kandidature moje ćerke na listi partije koja je vaš politički oponent, i ne samo vama, već i vašim mentorima i pisarima saopštenja. Tako gospodine, kad bi više vremena provodili baveći se ozbiljnim političkim pitanjima, a posebno nagomilanim problemima obrazovanja naše zajednice, znali bi da sam ja politička žrtva vaših niskih političkih obračuna. Takođe, znali bi da je moja akademska karijera postignuta trudom i bez politike, što vi i vaši sujetni, osvetoljubivi i isfrustrirani mentori i pisari bez elementarnog demokratskog kapaciteta, baš i ne možete da kažete o sebi.
Da imate imalo savesti i moralnu odgovornost, vi, vaši  mentori i pisari, posle takvog saopštenja koje niko nije tražio od vas, trebalo bi da podnesete ostavke i krivično odgovarate. Nakon ovakvog tendencioznog i zlonamernog vašeg ispada u medijima, gospodine Demiri, s pravom se pitam šta dalje mogu očekivati. Stoga, svestan cele namere koja je proizišla vašim saopštenjem, na sebe ste preuzeli vi, vaši mentori i pisari, sve moralne, pravne i krivične posljedice koje se u daljem period sa mnom i mojom porodicom mogu dogoditi. Tako, ovaj demant ima i taj značaj.
Kao nezavisni intelektualac i akademski radnik, pozivam sve političke subjekte, NVO, intelektualce i sve one koje mogu da pomognu da se organizujemo, udružimo i dogovorimo o minimumu zajedničkih interesa radi opstanka naše zajednice. Malo nas je da se svađamo i jedni drugima pakujemo afere. Ako se nastavi ovakav trend i bezvredni politički obračuni, plašim se da nemamo svetlu budućnost, jer nastava na svim nivoima je skoro neodrživa a posebno visokoškolska. Svaki pojedinac iz zajednice je važan. Bez političkog obračuna sa neistomišljenicima. Na kraju, koristim priliku da se javno zahvalim svim studentima, kolegama i prijateljima, kao i celoj javnosti, koji su me ovih dana kontaktirali i davali podršku", stoji u demantiju prof. dr Emruša  Azizovića.