Prijavite se u Prizrenu!

Kompanija E-Consulting sa sjedištem u Prizrenu svim medicinskim radnicima predstavlja mogućnosti zaposlenja u Njemačkoj.

Njemačka je zemlja koja je u deficitu sa medicinskim radnicima. Iz tog razloga ova zemlja je odlučila da olakša proces zapošljavanja radnicima koji dolaze iz drugih zemalja, ali i sa teritorije Republike Kosovo.
Poštovane medicinske sestre, poštovani tehničari, ljekari opšte prakse i specijalisti!
Pored adekvatne školske spreme i radnog profesionalnog iskustva po zdravstvenim institucijama (najmanje godinu dana), POTREBNO VAM JE ZNANJE NJEMAČKOG JEZIKA. 
Minimalan nivo potreban za zapošljavanje u Njemačkoj je nivo B2 za medicinske sestre i C1 za ljekare.
E-Consulting je kompanija registrovana na Kosovu, osnovana 2014. godine i uredno registrovana pri Ministarstvu.
Kompanja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju kako na teritoriji Kosova tako i u državama Evropske Unije.
Agencija E-Consulting, pored gore navedene, nudi slijedeće mogućnosti:
• Besplatno konsultovanje i savjetovanje
• Besplatnu pripremu formulara 
• Registrovanje u bazi
• Posreduje, pregovara i odabira radna mjesta za Vas
• Organizuje trening za podizanje praktičnih kapaciteta neposredno prije polaska u Njemačku
• Pripremanje dokumenata potrebnih za dobijanje radne dozvole kao i predugovora sa poslodavcima (zdravstvenim institucijama)
• U slučaju zadovoljenih kriterijuma, kandidati mogu očekivati prosječne bruto plate za medicinske sestre/tehničare i na više, u zavisnosti od nivoa specijalizacije i radnog iskustva.
• Tokom prvih šest mjeseci kandidati će imati probni rad u predodređenoj ustanovi, tokom kojeg će imati priliku da usavrše svoja znanja njemačkog jezika, kao i da se dalje specijalizuju, a sve zarad boljih finansijskih uslova.
• Plata bruto za medicinske sestre/tehničare za rad u bolnici je između 2150 € i 2700 € bez noćnih smjena na klinici. Plata bruto za asistenta tehničara za rad u staračkom domu je između 1700 € i 2300 €.
• Potpunu podršku u vidu logistike i prilagođavanja života u Njemačkoj. Svakom kandidatu je omogućena pomoć u otvaranju bankovnih računa, socijalnih i penzionih osiguranja, pronalaženja stana i ostale integracije u svakodnevnom radu.
• Čuvajte sve račune troškova tokom pripreme. Administracija radnog mjesta u Njemačkoj će vam podmiriti sve troškove (račun uplate  kompaniji, kurs njemačkog jezika, računi prevođenja dokumenata, i dr…)
Izbor kandidata je počeo!
Za sve informacije i kontakte možete se obratiti agenciji:
Tel: +386 49 895 831
Consulting Med Prizren
Mob:  +386 49 709 101 
Info: econsultingpz@gmail.com