Istraživanje

Prema istraživanju Eurostata koje je obuhvatilo nekoliko evropskih i drugih zemalja u razvoju, Albanija je, poslije Rusije, u Evropi najkorumpiranija zemlja, prenosi Oranews.

Tokom 2021. godine, prema indeksu zasnovanom na kombinaciji istraživanja i procijena korupcije iz 13 različitih izvora, Albanci i Rusi su zabilježili najveće pogoršanje indeksa korupcije u Evropi.

Eurostat napominje da su efikasni pravosudni sistemi preduslov za borbu protiv korupcije.

"Postoji jasna veza između indeksa korupcije i percipirane nezavisnosti pravosudnog sistema. Zemlje sa niskim indeksom korupcije, poput Danske, Finske ili Švedske, imaju visok procenat ocijene stanovništva o nezavisnosti pravosudnog sistema", navode iz Eurostata.

Nasuprot tome, zemlje sa manje optimističnim ocijenama pravosudnog sistema imaju veću prevalenciju korupcije.

Eurostat ocijenjuje da je povjerenje u političke institucije ključno za efikasne demokratije.