46 odsto

Broj turista sa Kosova koji ljetuju u Albaniji iz godine u godinu sve je veći, a prema podacima INSTAT-a, 46 odsto turista tokom 2021. godine bilo je sa Kosova, prenosi Gazeta Express.

Prema statistici INSTAT-a, u 2019. godini turisti sa Kosova činili su 35 odsto ukupnog broja posjetilaca Albanije, dok ih je 2021. godine bilo 46 odsto.

U Albaniju je tokom 2021. godine ukupno ušlo oko 5,7 miliona turista ili 11,2 odsto manje nego 2019.