Direktorijat za zdravstvo u opštini Prizren započeo je realizaciju projekta izgradnje aneksa u Centru porodične medicine u selu Rečane.

U saopštenju opštine stoji da će ove prostore koristiti ekipe Hitne pomoći, gdje će biti stacionirana stalna ekipa koja će biti na raspolaganju za rješavanje hitnih slučajeva.