Prvi dio konzervacije

Započeli su radovi na čišćenju Arheološkog nalazišta na trgu Prizrenske lige i priprema se prostor za prvi dio konzervacije, saopšteno je iz Ministarstva kulture, omladine i sporta.

Kao što je poznato, proces oblikovanja izradila je mandatna radna grupa koju su činili Arheološki institut Kosova, Regionalni centar za kulturno naslijeđe u Prizrenu i Odjel za kulturno naslijeđe Ministarstva kulture, Opština Prizren, a vodio ga je Ured UN-a Habitat na Kosovu, prenosi "PrizrenPress".

"Počeli su radovi na čišćenju arheološkog nalazišta na trgu Prizrenske lige, a priprema se prostor za prvi dio konzervacije. U projektu koji je financiralo Ministarstvo kulture, omladine i sporta, proces oblikovanja izradila je ovlašćena radna grupa koju čine Arheološki institut Kosova, Regionalni centar za kulturnu baštinu u Prizrenu i Odjel za kulturnu baštinu Ministarstva Kultura, Opština Prizren, a vodi ga UN-Habitat - kancelarija na Kosovu. U ovaj proces, kroz analize prostora i javne rasprave, uključeni su građani, poslovna i stručna zajednica, tako da je konačna prezentacija Arheološkog nalazišta odraz zajedničkog rješenja”, navodi se u saopštenju.

Projekt Ministarstva kulture, omladine i sporta, podržava UN-Habitat Kosovo, kroz Inkluzivni razvojni program koji financira Vlada Švedske, a ima za cilj integraciju kulturne baštine u okvir prostornog planiranja.