Blokovi ne daju nikakve naznake

PDK sa svojim saveznicima sa jedne i koalicija VLAN sa druge strane nemaju jedinstveni stav po pitanju načina i vremena održavanja konstitutivnog zasjedanja. Dok prvi smatraju da nastavku zasjedanja treba da prethodi sporazum među partijama, drugi su ubjeđeni da je pravo za izbor predsjednika Skupštine na njihovoj strani, prenosi list "Tribuna".

Parlamentarni blokovi ne daju nikakve naznake za postizanje nekakvog sporazuma prije sazivanja Skupštine po treći put, u pokušaju da se izabere predsjednik.

PDK sa svojim saveznicima sa jedne i koalicija VLAN sa druge strane nemaju jedinstveni stav po pitanju načina i vremena održavanja konstitutivnog zasjedanja.

Predsjedavajuća Flora Brovinaje rekla je da samo ona može da sazove nastavak ovog zasjedanja. Iako je ostavila mogućnost da se zasjedanje nastavi ove nedjelje, ipak nije odredila dan.

Ona je apelovala da političke partije prije zasjedanja naprave sporazum i da nema razloga za održavanje zasjedanja, ukoliko će rezultati biti isti kao na prethodnom zasjedanju.

Potpredsjednik LDK Haki Rugova ocjenjuje da Brovina nema ovlašćenja da zahtjeva postizanje sporazuma.

"Sjednica se mora sazvati i nastaviti dalje. Što se tiče pitanja sporazuma između političkih subjekata, to predsjedavajuća Flora Brovina ne može diktirati", rekao je Rugova.