Konkurencija profitabilnog turizma

Četiri međunarodna konzorcijuma su izrazili interesovanje za Razvojni Projekat Turističkog Centra Brezovica. Ministar za Trgovinu i industriju, Bernard Nikaj je potvrdio da su ovi konzorcijumi ispunili uslove i predkvalifikovali se za ovaj projekat.

Kvalifikovane kompanije će u drugoj fazi pripremiti prijedlog za projektovanje, izgradnju, upravljanje i finansiranje Brezovice, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i rokovima od strane  Međuministarskog Upravnog Odbora kojeg čine ministar trgovine i industrije, Bernard Nikaj, predsjednik opštine Štrpce, Bratislav Nikolić, ministar za finansije, Besim Beqaj, ministar za poljoprivredu, Blerand Stavileci, ministar za Evropske Integracije, Vlora Čitaku, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje, Dardan Gashi kao i ministar lokalne samouprave i istovremeno zamjenik premijera Kosova, Slobodan Petrović.
Nove investicije u Brezovici imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, zaštitu prirode i omogućiće Kosovu da bude konkurentno sa zemljama regiona, sa gledišta profitabilnog turizma.