Nakon prodaje Distribucije i Snabdjevanja
Dvije turske kompanije Limak&Çalık koje su odabrane kao pobjednice u privatizaciji Distribucije i Snabdjevanja Kosovske Energetske kompanije, očekuje se da preuzmu od 15 do 25 psoto od ukupnog iznosa dugovanja za KEK, koji iznose oko 400 miliona eura.
Određeni postotak je sastavni dio ugovora o prodaji Distribucije i Snabdjevanja, ali i prikupljanje starih dugova predviđa se da započne nakon sporazuma koje trebaju sklopiti kompanije sa KEK-om, prenosi KTV.

Ministar Ekonomskog razvoja, Besim Beqaj predviđa da ovim sporazumom jedan dio dugova se prikupi lakše. Beqaj nije mogao da odredi rok kada će se okončati proces prikupljanja svih dugovanja, ali je još jednom ponovio da dugovi neće nikome biti oprošteni.

Uprkos poboljšanjima, KEK još uvijek nije uspio eliminirati stare dugove.