Saobraćajna pravila

Novim Zakonom o pravilima saobraćaja na putevima, koji je stupio na snagu 3. aprila, pješacima je zabranjeno korištenje telefona prilikom prelaska kolovoza, pješačkog prelaza, biciklističke staze ili šina.

Kazna za kršenje ove zabrane je 50 eura.

Policija Kosova pozvala je pješake i vozače da ne koriste telefon kada su u saobraćaju.

“Prilikom prelaska kolovoza, pješačkog prelaza, biciklističke staze ili šina, pješak ne smije koristiti mobilni telefon, slušalice ili druge slične uređaje koji mu mogu odvratiti pažnju. Nepoštovanje ovog pravila kažnjava se novčanom kaznom od 50 eura”, navodi se u pozivu policije.

Vozači su pozvani da se suzdrže od držanja mobilnih telefona i drugih uređaja tokom vožnje, što bi umanjilo sposobnost reagovanja i bezbjedne vožnje.

„Nepoštivanje ovog pravila je kažnjivo mjerom i novčanom kaznom: 1 negativan bod i novčanom kaznom od 100 eura, kada prvi put postupite u suprotnosti sa pravilom; 2 negativna boda, 3 mjeseca suspenzije od upravljanja motorom vozilo i kazna od 200 eura kada postupite po drugi put; 3 negativna boda, zabrana upravljanja vozilom na 6 mjeseci i kazna od 500 eura kada postupite po treći put”, navodi se u pozivu policije.